Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Źródło: www.bartoszyce.bil-wm.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Źródło: www.bartoszyce.bil-wm.pl
Data założenia: 1872 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Profil: ogólny
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce
Patron: Stefan Żeromski

Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach – liceum ogólnokształcące w Bartoszycach, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Anna Jurgilewicz. Pełna nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach.

Historia

Za początek historii szkoły uznaje się dzień 17 października 1872 r., kiedy powstało Państwowe Gimnazjum Męskie w Bartoszycach. Gimnazjum mieściło się w gmachu przy ul. Sątoczeńskiej, a funkcję dyrektora pełnił dr Alfred Schottemuller. Po wojnie, w grudniu 1946 r., powstało gimnazjum i liceum koedukacyjne, którego dyrektorem został Adam Koniewicz. W 1948 r. gimnazjum przekształciło się w Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W roku szkolnym 1960/61 zlikwidowano klasy podstawowe i zmieniono nazwę szkoły na Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach. 18 czerwca 1966 r. odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego. W styczniu 1976 r. uruchomiono w ramach szkoły liceum dla pracujących oraz średnie studium zawodowe o kierunku społeczno-prawnym. Od 1979 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach działa jako samodzielna placówka.

Cele i zadania

Szkoła kształtuje w uczniach właściwe postawy patriotyczne, świadomość narodową i regionalną oraz umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Liceum pozwala na dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wybrania zawodu poprzez prowadzenie orientacji zawodowej oraz rozwijanie zainteresowań.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele przedmiotów:

 • biologia – Aneta Roś-Kozłowska
 • chemia – Dariusz Wójcik
 • fizyka – Edward Suczob
 • geografia – Bartłomiej Szymuś
 • historia/wiedza o społeczeństwie – Jarosław Jarosz, Anna Jurgilewicz (dyrektor szkoły), Roman Kęsicki, Robert Kozieł
 • informatyka – Mirosław Gutowski
 • j.angielski – Eliza Argalska, Dorota Haraf, Agnieszka Kowalik, Stanisław Kundzicz
 • j.francuski – Ewelina Story
 • j.łaciński – Wiesława Nowak
 • j.niemiecki – Daniel Dołżycki, Sylwia Łukasiuk
 • j.polski – Edyta Krawczyk, Anna Doroszko
 • j.rosyjski – Anna Kragiel
 • matematyka – Zbignew Mrozek, Ewa Reut
 • podstawy przedsiębiorczości – Danuta Kobus
 • religia – Mirosław Bachor, Agnieszka Brzezińska
 • wiedza o kulturze – Joanna Muśko
 • wychowanie fizyczne – Araśniewicz Magdalena, Jarosław Klimko, Robert Kozieł, Elżbieta Monkiewicz

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • w zakresie olimpiad i konkursów przedmiotowych, uczniowie szkoły zostali laureatami m.in.: olimpiady biologicznej, językowej, matematycznej, fizycznej oraz ogólnopolskiego konkursu Oxford Test Plus, Międzynarodowego Konkursu "Stockholm Junior Water Prize"
 • w zakresie sportu zdobyli m.in.: mistrzostwo w piłce siatkowej chłopców, III miejsce w międzyszkolnym turnieju dziewcząt w piłce nożnej, I miejsce w generalnej punktacji VII Mistrzostw Szkół Średnich Miasta Bartoszyce w siatkówce plażowej dziewcząt

Absolwenci

Znanymi absolwentami Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach jest m. in.:

Ciekawostki

W gmachu szkoły mieściła się w roku 1377 szkoła parafialna, której rektor był bezpośrednio zatwierdzany przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.

Bibliografia

Henryk Szyszlak, Z historii powstania Liceum, [w:] 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, s. 7-9, Bartoszyce 1997
lo.bartoszyce.info [22.12.2013]