Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Źródło: www.licej.nazwa.pl [14.06.2014]
Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Źródło: www.licej.nazwa.pl [14.06.2014]
Data założenia: 1991 r.
Poziom szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: Liceum Ogólnokształcące
Adres: ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie

Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – szkoła ponadgimnazjalna w Górowie Iławeckim, w powiecie bartoszyckim, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Maria Sycz.

Historia

Historia Liceum Ogólnokształcącego z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim rozpoczęła się w 1991 r. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku mniejszość ukraińska podjęła starania, by funkcjonować w odrębnej jednostce. Początkowo zajęcia prowadzone były w barakach, które przekazano po byłym Spółdzielczym Kółku Rolniczym.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu dojrzałości. W trakcie edukacji szczególną uwagę poświęca się podtrzymywaniu i kultywowaniu ukraińskich tradycji narodowych. Szkoła stanowi swoiste centrum życia oświatowego i kulturalnego mniejszości ukraińskiej.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim tworzą nauczyciele następujących przedmiotów:

 • biologia – Witold Kozubel
 • chemia – Mirosław Sokół
 • fizyka – Anna Drabińska
 • geografia – Włodzimierz Sokół
 • historia / wos – Orest Ortyński, Iwona Smoliniec, Jerzy Necio
 • informatyka – Włodzimierz Halan
 • j. angielski – Viktoriia Aks'nova, Żanna Krukenicka
 • j. niemiecki – Jolanta Hawrylec, Snizhana Husak
 • j. polski – Monika Glińska, Teresa Januszko. Katarzyna Pasławska-Iwanczewska, Maria Toffel-Burakowska
 • j. ukraiński – Aleksandra Bzdel, Snizhana Husak, Daria Kantor, Lidia Maksymik
 • matematyka – Włodzimierz Halan, Stefania Tchórz
 • muzyka / plastyka – Jaczyńska Danuta
 • religia grekokatolicka – Bohdan Kryk, s. Danyjiła Helena Szumna
 • wychowanie fizyczne – Alicja Krawczuk, Roman Demko

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • uczniowie LO są laureatami licznych olimpiad, m. in: chemicznej, fizycznej, geograficznej, j.ukraińskiego, matematycznej.

Ciekawostki

W szkole w Górowie oprócz języka ukraińskiego i historii Ukrainy uczniowie na zajęciach dodatkowych mogą uczyć się tradycyjnego rękodzieła (wyszywania, malowania na szkle i płótnie), gry na ludowych instrumentach oraz tańca. Znany w Polsce i na świecie jest zwłaszcza szkolny zespół pieśni i tańca "Dumka".

Bibliografia

Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim [22.05.2014]
szkolnictwo.pl [22.05.2014]