MKS "Mazur" Ełk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
MKS "Mazur"

Logo MKS "Mazur" Ełk
Logo MKS "Mazur" Ełk
Rok założenia 1957
Siedziba ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A/117, 19-300 Ełk
Profil działalności stowarzyszenie, klub sportowy
Kontakt tel.: 621 00 40, e-mail: mksmazur@gmail.com
KRS 0000332587


MKS "Mazur" Ełk – miejski klub sportowy o wieloletniej tradycji, reprezentujący Ełk. Powstał w 1957 r., a jego pierwszym prezesem był Zenon Świstów. Zrzesza fanów szeroko pojętego sportu.

Historia

Powstanie Miejskiego Klubu Sportowego "Mazur" wiąże się z datą 9 marca 1957 r., kiedy to na Walnym Zebraniu zatwierdzono jego Statut, a w drodze tajnego głosowania wybrano Zarząd. Pierwszym prezesem Klubu został Zenon Świsów, a sekretarzem Bolesław Tomaszewski.

Podstawowym celem Stowarzyszenia było tworzenie sekcji sportowych umożliwiających szkolenie w różnych dyscyplinach. 22 marca 1957 r. Klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków PWRN w Białymstoku pod numerem KS – 10. W latach 1958–1959 prezesem Klubu był Stefan Rybicki. W następnej kadencji funkcję prezesa sprawował Jerzy Holiczer. Po pięciu miesiącach zastąpił go Jan Warzeszkiewicz.

W 1961 r. na stanowisko prezesa powrócił Zenon Świstów. W latach 1963–1972 prezesem Klubu był Józef Kapel, a następnie T. Twarowski, Z. Rosłowski i J. Karpowicz, K. Dudziuk. W 1979 r. Klub odnosił znaczne sukcesy, m.in. otrzymał "Puchar Fair Play" na mistrzostwach Europy Federacji "Kolejarz", które odbywały się w RFN. W 1981 r. Klub przeszedł kryzys finansowy. W 1984 r. nastąpiła zmiana prezesa a wraz z nią nazwy Klubu z KKS "Mazur" na Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy "Mazur", która została zatwierdzona w 1985 r.

W 1987 r. do użytku został oddany Ośrodek Sportów Wodnych będący własnością Klubu oraz jego nowa siedziba. Klubowi przywrócono również nazwę KS "Mazur", która ostatecznie w 1992 r. została zmieniona na MKS "Mazur". W 1998 r. Stefan Marcinkiewicz zaproponował podział Klubu na dwa odrębne. W 2000 r. Klub sprzedał Zarządowi Powiatu Ełckiego Ośrodek Sportów Wodnych za kwotę 665 400 zł, co pozwoliło mu osiągnąć stabilizację finansową. W 2002 r. prezesem Klubu został Wiesław Żmuda. W 2006 r. funkcję prezesa objął R. Nolko. Obecnie jest nim Jarosław Olszewski. W swojej historii klub największe sukcesy odnosił w sportach wodnych, boksie i piłce nożnej. Te dyscypliny cieszyły się dużym powodzeniem, a wychowankowie Mazura często przechodząc do większych ośrodków zdobywali medale w największych imprezach krajowych i międzynarodowych.

Statut

Statut Stowarzyszenia dostępny jest na oficjalnej stronie Klubu i omawia następujące kwestie:

 • nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
 • cele i formy działania Stowarzyszenia
 • członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
 • władze Stowarzyszenia
 • majątek i fundusze Stowarzyszenia
 • postanowienia końcowe

Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

 • zapewnienie młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym
 • kształtowanie u członków Stowarzyszenia wysokich wartości moralnych i fizycznych
 • zapewnienie mieszkańcom Ełku przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji

Zarząd

 • prezes Klubu – Jarosław Olszewski
 • wiceprezes Klubu – Zbigniew Sebuń
 • wiceprezes do spraw marketingu i reklamy – Mariusz Raczykowski
 • sekretarz – Anna Markuszewska

Formy działalności

 • organizowanie szkoleń sportowych
 • organizowanie bezpłatnych i odpłatnych imprez sportowych, a także udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje
 • propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportowego
 • prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków
 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi
 • wydawanie materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych
 • utrzymywanie i rozbudowa obiektów i urządzeń sportowych
 • podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych

Bibliografia