Martin Truchsess von Wetzhausen

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Martin Truchsess von Wetzhausen

Martin Truchsess von Wetzhausen, źródło: Hartknoch M. Christophori, Alte- und Neues Preussischer Historien, Francfurt und Leipzig, MDCLXXXIV (1684).
Martin Truchsess von Wetzhausen, źródło: Hartknoch M. Christophori, Alte- und Neues Preussischer Historien, Francfurt und Leipzig, MDCLXXXIV (1684).
Data urodzenia ok. 1435 r.
Data śmierci 3 stycznia 1489 r.
Zawód XXXI wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Martin Truchsess von Wetzhausen (ur. ok. 1435 r., zm. 3 stycznia 1489 r.) – XXXI wielki mistrz zakonu krzyżackiego.

Życiorys

Martin Truchsess von Wetzhausen pochodził z rodu baronów Truchsesse z Frankonii. Kilku przedstawicieli tej rodziny mieszkało w Prusach i zajmowało wysokie stanowiska w zakonie.

Był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego w latach 1477–1489. Najpierw (od 1462 r.) był kompanem wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausena. Wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego został wybrany 4 sierpnia 1477 r.

Był wojowniczo nastawiony do Polski. Poszukiwał wsparcia i znalazł je u króla węgierskiego Macieja Korwina. Wsparł on zakon w jego walce z Polską o obsadę biskupstwa warmińskiego. Zakon popierał kandydaturę kapituły warmińskiej, Mikołaja Tungena. Nie akceptował tego król Kazimierz IV Jagiellończyk.

Martin Truchsess von Wetzhausen w 1478 roku zajął Starogród Chełmiński, Chełmno i Brodnicę. Wojska krzyżackie zostały szybko pokonane przez wojska polskie pod dowództwem Jana Białego i Jana Zielezińskiego. Wielki mistrz był zmuszony złożyć hołd królowi polskiemu 9 października 1479 roku w Nowym Mieście Korczynie.

Martin Truchsess von Wetzhausen zachorował latem 1488 roku. Zmarł 3 stycznia 1489 roku. Pochowano go w katedrze w Królewcu.

Bibliografia

M. Murinius, Kronika Mistrzów Pruskich, wstęp i oprac. Z. Nowak, Olsztyn 1989, s. 225.