Mazurski Ogród Sztuk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Źródło: [1]

Galeria sztuki, w której pokazywane są prace rzeźbiarskie i malarskie Wojciecha Jasionowicza.

Siedziba

ul. Rybna 4, Kętrzyn 11-400

Działalność

Ze słów artysty:

Obserwacja natury wyzwoliła we mnie chęć stworzenia mechanizmu artystycznej wypowiedzi, który uzupełniał by doznania artystyczne. Powinno to być doznanie idealne wyczerpujące nasze potrzeby artystyczne, jak również inspirujące nas samych do dalszych aktów twórczych na wielkim polu sztuki. Rzeźba, malarstwo, sztuki wizualne i inne wychodzące z głębi człowieka, które nie działają destrukcyjnie a budująco, powinny znaleźć się w Mazurskim Ogrodzie Sztuk tworząc jego harmonię. Prawdopodobieństwo znalezienia najlepszego środka na wypowiedź artystyczną jest znikome. Umiejętne pokazywanie, zestawianie różnych środków artystycznego wyrazu może przynieść ogromne korzyści estetyczne i intelektualne tak dla twórców jak i odbiorców sztuki. Jeden temat artystyczny można zaprezentować na wiele sposobów, ale zwielokrotnienie go można uzyskać poprzez zestawienie z różnymi środkami wypowiedzi artystycznej tylko w tym jednym określonym miejscu na Mazurach jakim jest Mazurski Ogród Sztuk. Tworząc niezależne miejsce wystawiennicze chcę podzielić się swoją wrażliwością artystyczną z mieszkańcami naszego miasta i turystami odwiedzającymi nasze miasto, by nieśli wraz ze swoimi wrażeniami z pobytu w naszym regionie, mieście niezapomniane wrażenia artystyczne i estetyczne i by nasze miasto zaczęło istnieć także w innych wymiarach. Wymaga to systematyczności i pracy, bez tego niemożliwe jest stworzenie Mazurskiego Ogrodu Sztuk. Cieszę się, że realizuję swoje marzenia, a dzięki ludzkiej przychylności będzie mi łatwiej dokończyć to przedsięwzięcie.

Zobacz też

Strona internetowa Mazurskiego Ogrodu Sztuk