Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej

Rok założenia 2004
Założyciel Krzysztof Marusiński
Siedziba Wierzbiny
Profil działalności dobrowolne, trwałe, samorządne zrzeszenie
Kontakt ul. Wojska Polskiego 2/11, Orzysz
KRS 0000199344


Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej – stowarzyszenie dążące do rozwijania aktywności społecznej poprzez budowanie zasobów i niwelowanie barier.

Historia

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu zostało utworzone w maju 2004 r. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był Krzysztof Marusiński.

Statut

Statut reguluje następujące kwestie:

 • postanowienia ogólne
 • cele i środki działania
 • członkowie Stowarzyszenia, ich cele i obowiązki
 • władze Stowarzyszenia
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • majątek Stowarzyszenia

Cele

 • wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych
 • wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych
 • propagowanie twórczego i czynnego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością
 • tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych
 • rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych i bezrobotnych
 • wspieranie idei integracji europejskiej

Zarząd

Formy działalności

 • wydawanie gazety lokalnej "Wieści Orzyskie"
 • przekład na język polski i popularyzacja wśród orzyszan albumu o starym Orzyszu Arys/Ostpreussen
 • współwydawanie wojewódzkiej gazety dla seniorów "Generacja"
 • zbieranie datków w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • zbiorki zabawek i odzieży dla potrzebujących

Bibliografia

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej [22.04.2014]