Michał Dowgird

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Michał Jerzy Dowgird

Data i miejsce urodzenia 7 października 1948 r.
Hajnówka
Zawód lekarz

Michał Jerzy Dowgird (ur. 7 października 1948 r. w Hajnówce) – lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista I st. i II st. z chorób wewnętrznych, specjalista II st. z kardiologii.

Życiorys

Syn Adama i Walentyny z d. Doweyko.

Szkoła i wykształcenie

Ukończył I LO w Białymstoku. W latach 1966–1972 studiował na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku, gdzie 20 czerwca 1972 r. uzyskał dyplom lekarza.

Praca

Staż odbył w Szpitalu Wojewódzkim. W latach 1972–1983 pracował w Klinice Kardiologicznej AM w Białymstoku, zajmował kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W 1983 r. objął stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych i kardiologii w WSZ w Olsztynie.

Uzyskał specjalizacje: I st. (1975), II st. (1979) z chorób wewnętrznych, II st. (1986) z kardiologii.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Stopień naukowy dr n. med. uzyskał w roku 1979 na podstawie pracy: Hemodynamika nadciśnienia tętniczego oceniana przy pomocy echokardiografii.

Opublikował 50 prac, głównie z dziedziny kardiologii. W 1995 r. otrzymał nagrodę ministra zdrowia. Jest członkiem Zarządu Głównego PTL.

Bibliografia

Bednarski Zenobiusz, Rocznik Medyczny, tom V, volumen I, Olsztyn 1997, s. 41.