Michał Sokołowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Michał Sokołowski
"Lutek", "Marek", "Ren", "Włodek"

Michał Sokołowski
Michał Sokołowski
Data i miejsce urodzenia 13 listopada 1900 r.
Piotrowice
Data śmierci 1979 r.
KW PPR Olsztyn I sekretarz

Michał Sokołowski (ur. 13 października 1900 r. w Piotrowicach, zm. w 1979 r.) – syn Szczepana i Marii, członek PPR i PZPR, I sekretarz KW PPR w Olsztynie, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej w Olsztynie.

Życiorys

Przed II wojną światową był działaczem Komunistycznej Partii Polski (od kwietnia 1925 r. do 1938 r.) i Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. W czasie wojny przebywał w ZSRR.

Od 28 lipca 1944 r. był w PPR. Od sierpnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. był sekretarzem KP PPR Biała Podlaska. Do Olsztyna przyjechał w kwietniu 1945 r. z polecenia KC PPR, aby przejąć od Stanisława Andryszewskiego stanowisko I sekretarza KW w tworzących się strukturach PPR. Od 24 kwietnia 1945 r. do 15 kwietnia 1946 r. był I sekretarzem KW PPR Olsztyn oraz działaczem Związku Samopomocy Chłopskiej: najpierw od lipca 1945 r. jako wiceprezes, a od lutego 1946 r. jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZSCh w Olsztynie. Od maja 1946 r. był szefem wojewódzkich struktur Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W latach 1952–1953 był zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodu.

Był robotnikiem.

W Olsztynie mieszkał na ul. 1 Maja 11/24.

Bibliografia

Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945, przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn 1994.
Korejwo M. T., PZPR na Warmii i Mazurach 1948–1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego, Olsztyn 2011.
katalog.bip.ipn.gov.pl [24.11.2014]