Miejskie Przedszkole w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Miejskie Przedszkole w Ełku
Przed13.jpg
Logo przedszkola, źródło: Przedszkole "Światełko" w Ełku [17.04.2014]
Data założenia: 1975 r.
Typ placówki: przedszkole publiczne/integracyjne
Adres: ul. Toruńska 8A, 19-300 Ełk

Miejskie Przedszkole w Ełku – placówka oświatowa mieszcząca się przy ul. Toruńskiej w Ełku. Od 1992 r. funkcję dyrektora przedszkola pełni Krystyna Orzeł. Pełna nazwa przedszkola brzmi Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku.

Historia

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 25 lutego 1975 r. pod nazwą Przedszkole Samorządowe nr 6. W latach 1975–1991 dyrektorem przedszkola była Janina Sawczuk, a w latach 1991–1992 Wioletta Walko. 1 września 1997 r. w przedszkolu została utworzona pierwsza grupa integracyjna.

30 marca 2010 r. Przedszkole Samorządowe nr 6 zmieniło nazwę na Miejskie Przedszkole "Światełko".

Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola

W przedszkolu realizowane są następujące programy:

 • "Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i placówkach integracyjnych" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, Gustawy Grabowskiej
 • "Entliczek pentliczek. Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego" Barbary Bilewicz-Kuźni, Teresy Parczewskiej
 • "Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby–Żabińskiej
 • "Program Wychowawczy dla grup integracyjnych" Jolanty Andruszkiewicz, Marii Wiszenko
 • "Program wychowania słuchowego. Pierwszy okres pracy z dzieckiem z wadą słuchu" Agnieszki Polakowskiej
 • "Program edukacji muzyczno-ruchowej w formie tańców integracyjnych" Ewy Drzymkowskiej
 • "Program zajęć z elementami muzykoterapii dla przedszkolnych grup integracyjnych" Jolanty Andruszkiewicz, Małgorzaty Raczkowskiej
 • "Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym" Hanny Jaśkowskiej
 • "Program edukacji teatralnej – teatr jest zabawą" Hanny Jaśkowskiej
 • "Program adaptacji dziecka w przedszkolu" Bogumiły Elżbiety Orzechowskiej, Janiny Krystyny Piaseckiej
 • "Cztery pory roku – program edukacji ekologicznej w przedszkolu" Teresy Grażyny Oszyńskiej
 • "Program kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni dziecka 5, 6-letniego" Teresy Grażyny Oszyńskiej i Jolanty Andruszkiewicz
 • "Program wspomagania rozwoju mowy u dzieci 2-4-letnich przy współpracy z rodzicami" Bożeny Bobowicz
 • "Rodzice w przedszkolu. Program współpracy z rodzicami dzieci Przedszkola Samorządowego nr 6 w Ełku" Marioli Tyszkiewicz
 • "Mali odkrywcy. Program zajęć plastycznych w przedszkolu dla dzieci 4, 5 i 6–letnich" – Barbary Tybuś-Banaś
 • "W kręgu zabawy" program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk
 • "Razem w przedszkolu" program wychowania przedszkolnego Jolanty Andrzejewskiej, Jolanty Wieruckiej

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Miejskiego Przedszkola "Światełko" w Ełku tworzą następujący nauczyciele:

 • Ewa Drzymkowska – oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i uczniów z autyzmem, terapeuta integracji sensorycznej, trener Biofeedbacku
 • Hanna Jaśkowska – nauczycielka grupy "Promyczki"
 • Monika Lipińska – nauczycielka grupy "Jeżyki"
 • Marzena Łempicka – oligofrenopedagog
 • Alicja Mikołajewska – nauczycielka grupy "Iskierki"
 • Teresa Oszyńska – terapia pedagogiczna
 • Bogumiła Orzechowska – nauczycielka grupy "Świetliki"
 • Krystyna Orzeł – oligofrenopedagog
 • Janina Piasecka – nauczycielka grupy "Gwiazdki"
 • Agnieszka Polakowska – logopeda, pedagog specjalny
 • Małgorzata Raczkowska – nauczycielka grupy "Świetliki"
 • Mariola Tyszkiewicz – oligofrenopedagog
 • Maria Wiszenko – oligofrenopedagog
 • Katarzyna Żytyniec – nauczycielka grupy "Iskierki"

Zobacz też

Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku [17.04.2014]