Mikołaj Kurowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mikołaj Kurowski

Data urodzenia 1355 r.
Data śmierci 1411 r.
Przyczyna śmierci upadek z konia
Miejsce spoczynku Gniezno

Mikołaj Kurowski (ur. w 1355 r., zm. w 1411 r.) – arcybiskup gnieźnieński, kanclerz koronny, poseł do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.

Życiorys

Mikołaj Kurowski urodził w 1355 roku w rodzinie kasztelana żarnowskiego. W 1389 roku ukończył naukę na Uniwersytecie w Pradze. Uzyskał tytuł magistra sztuk wyzwolonych. Po powrocie do kraju mianowano go kierownikiem kancelarii królewskiej. Swoją przyszłą karierę związał z Kościołem.

W 1395 roku papież mianował go biskupem poznańskim, a w 1399 roku został biskupem wrocławskim. Następnie został obrany przez kapitułę arcybiskupem gnieźnieńskim.

Uczestniczył w poselstwach do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. W wojnie polsko-litewsko-krzyżackiej sfinansował i wystawił własną chorągiew. Pozostawiony na zamku krakowskim, pełnił rolę zastępcy władcy polskiego. Jako prymas Polski był obecny przy podpisywaniu pokoju w Toruniu w 1411 roku. Zmarł w 1411 roku po upadku z konia. Pochowany został w Gnieźnie.


Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.