Mikołaj z Michałowa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mikołaj z Michałowa

Data urodzenia ok. 1370 r.
Data śmierci ok. 1438 r.

Mikołaj z Michałowa (ur. ok. 1370 r., zm. ok. 1438 r.) – zwany też Białucha, herbu Róża z Kurozwęk (niedaleko Kielc); uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Mikołaj z Michałowa był wojewodą sandomierskim, starostą i kasztelanem krakowskim. Był synem Krzesława Kurozwęckiego oraz bratankiem Zawiszy Kurozwęckiego. Mikołaj z Michałowa był sygnatariuszem aktu unii horodelskiej 1413 roku.

Jako kasztelan krakowski pełnił dowództwo nad oddziałami polskimi, które razem z czeskimi sierotkami Jana Čapka z Sán dokonały podczas wojny polsko-krzyżackiej w 1433 r. najazdu na należące do państwa krzyżackiego Pomorze. Wojska te dotarły pod Gdańskiem do Bałtyku. 31 grudnia 1435 roku Mikołaj z Michałowa podpisał akt pokoju w Brześciu Kujawskim.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.