Mniejszość ormiańska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość ormiańska na Warmii i Mazurach – jedna z mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Historia

Ormianie byli związani ze wschodnimi ziemiami polskimi już od XIV wieku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego jednym z najwybitniejszych Ormian był ks. Józef Teodorowicz.

Okres II wojny światowej przyniósł Ormianom wielkie straty, gdyż byli mordowani zarówno przez Niemców, jak i sowietów. Wielu Ormian po wojnie przesiedlono z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane.

Liczebność

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, na terenie Polski mieszka 1 684 obywateli deklarujących swą przynależność do tej mniejszości. Nie podano danych, ilu Ormian zamieszkuje teren Warmii i Mazur.

Najważniejsze ośrodki

W Elblągu mieszka 60 Ormian. Mieszkają również w Olsztynie.

Kultura

Ormianie, którzy mieszkają w Elblągu, założyli terenową organizację ogólnopolskiego stowarzyszenia Ormian, zaś Ormianie zamieszkujący w Olsztynie utworzyli w 2014 roku stowarzyszenie "Mała Rosja".

W 2011 roku jeden z Ormian zdobył mandat senatora. W sejmiku województwa świętokrzyskiego od 2010 roku zasiada radny związany z tą mniejszością.

Na przełomie roku szkolnego 2012/2013 w 4 placówkach oświatowych znajdowało się 54 uczniów należących do tej mniejszości. Większość Ormian jest wyznania katolickiego, obrządku ormiańskiego lub łacińskiego, bądź należą do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Bibliografia

wm.uw.olsztyn.pl [20.02.2015]