Mniejszość romska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość romska na Warmii i Mazurach – jedna z mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Historia

Romowie osiedlili się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego po 1945 roku.

Liczebność

Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku przynależność do tej mniejszości zadeklarowało 16 725 obywateli. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 80 organizacji romskich.

Najważniejsze ośrodki

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Romowie osiedleni są głównie w miastach, np. w Olsztynie. Kilkadziesiąt rodzin mieszka w Ostródzie oraz w Ełku. Nie podano szczegółowych danych.

Kultura

Od 2004 roku władze województwa przystąpiły do działalności w ramach projektu rządowego o nazwie "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia udało się wybudować świetlice romskie, wyremontować kilkanaście mieszkań romskich. Uczestnicy projektu mogli również zdobyć prawo jazdy, co zwiększa szanse na rynku pracy. Udało się również zwiększyć ilość dzieci uczących się: z 82 do 113.

Większość Romów należy do Kościoła rzymskokatolickiego, współpracuje z Kościołem zielonoświątkowym oraz Związkiem Świadków Jehowy. W Ełku funkcjonuje jedyna klasa dla dzieci romskich, ale jest stopniowo likwidowana, a jej uczniowie przenoszeni są do klas masowych. Łącznie na terenie Warmii i Mazur uczy się 113 uczniów należących do mniejszości romskiej.

Bibliografia

wm.uw.olsztyn.pl
wrota.warmia.mazury.pl