Mniejszość rosyjska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mniejszość rosyjska na Warmii i Mazurach – jedna z mniejszości zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.

Historia

Mniejszość rosyjska na terenach ziem polskich pojawiała się jako emigranci, którzy musieli przenosić się ze swojego państwa wraz z kolejnymi przemianami politycznymi w swoim kraju, zaczynając od rewolucji październikowej, kończąc na upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Liczebność

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań sporządzonego w 2002 roku na terenie Polski znajdowało się 3244 osób, deklarujących się jako mniejszość rosyjska, z czego na terenie Warmii i Mazur przebywało 112 Rosjan. Szczegółowych danych na temat obecnej liczebności Rosjan na obszarze Warmii i Mazur nie przedstawiono.

Najważniejsze ośrodki

Mniejszość rosyjska zamieszkuje w większych miastach.

Kultura

Do 31 sierpnia 2014 roku mniejszość rosyjska wraz z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną prowadziła działalność w ramach tzw. Russian Friendly. Od 1 lipca 2014 roku w ramach oferty Russian Friendly działał program "Russian Friendly lato 2014 tylko na Warmii i Mazurach". Podzielono go na trzy kategorie: obiekty turystyczne, atrakcje oraz wydarzenia.

Zobacz też

olsztyn.uw.gov.pl [20.02.2015]

Bibliografia

Russian Friendly, pl-pl.facebook.com
wrota.warmia.mazury.pl