Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron"

Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron"
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron"
Rok założenia 2010
Siedziba Przemysłowa 11c

11-700 Mrągowo

Profil działalności edukacja, motoryzacja, oświata
Kontakt E-mail: szwadron@szwadron.org

Strona: www.szwadron.org

KRS 0000361529

Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron" – organizacja pozarządowa o charakterze motoryzacyjno-kulturalnym, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku w Mrągowie. Prezesem jest Sławomir Trzeciakiewicz. Terenem bezpośredniej działalności jest powiat mrągowski.

Obchody 13 grudnia.
Źródło: plus.google.com

Historia

Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron" zostało wpisane do rejestru organizacji 17 sierpnia 2010 roku. Członkowie organizacji biorą czynny udział w różnych uroczystościach i obchodach, m.in. 13 grudnia. Uczestniczą w paradach i zlotach pojazdów militarnych w Polsce i poza obszarem kraju, np. w szwedzkim Hassleholm, gdzie brali udział w największym w Skandynawii zlocie pojazdów militarnych. Stowarzyszenie współpracuje z Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie.

Cele

Główne cele organizacji to:

  • propagowanie historii i dziejów miasta Mrągowa i okolic
  • gromadzenie, konserwacja i udostępnianie pamiątek w postaci zabytków techniki, militariów, dokumentów i fotografii stanowiących dobro kultury i historii
  • organizacja wystaw, zlotów i imprez związanych tematycznie z działalnością organizacji
  • pozyskiwanie nowych eksponatów
  • wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym oraz bezrobociu
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia ze szczególnym naciskiem na krzewienie wiedzy historycznej, kultury technicznej, postaw patriotycznych i proobronnych
  • promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych powiat mrągowskiego
  • współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu tematycznym

Zarząd

Prezes: Sławomir Trzeciakiewicz
Sekretarz: Grzegorz Słomkowski
Skarbnik: Marcin Wosik
Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Dawid Kowalski, Andrzej Gulbicki i Milena Jarka.

Formy działalności

Stowarzyszenie organizuje imprezy o charakterze militarnym, na potrzeby imprez integracyjnych, filmów, inscenizacji historycznych, gier terenowych. Organizuje imprezy plenerowe, m.in. "Country na Wojskowo", oraz przejażdżki ciężkim sprzętem wojskowym. Ponadto zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu historii oraz przysposobienia obronnego. Uczy kultury technicznej, szacunku do zabytków techniki, zaznajamia z pracą placówki muzealnej. Członkowie Stowarzyszenia Szwadron czynnie uczestniczą w zbiórce pieniędzy oraz organizacji mrągowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bibliografia

bazy.ngo.pl [20.02.2015]
Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych "Szwadron" [20.02.2015]