Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
Rok założenia 2002
Siedziba ul. Brzozowa 18

11-700 Mrągowo

Profil działalności ekologia, ochrona środowiska, oświata, edukacja
Kontakt Tel.: 89 741 22 11, mtw-mazury.pl
KRS 0000079328

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie – organizacja pozarządowa z siedzibą w Mrągowie, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Aktualnym przewodniczącym jest Waldemar Nieżorawski. Terenem bezpośredniej działalności jest powiat mrągowski. Stowarzyszenie od 2003 roku należy do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.

Historia

Dnia 6 września 2001 r. doszło do spotkania członków Wojskowej Sekcji Wędkarskiej "Karaś" oraz rozproszonych wędkarzy niezrzeszonych celem utworzenia dostępnej dla wszystkich, samodzielnej i niezależnej organizacji wędkarskiej działającej w Mrągowie. Stworzono zespół organizacyjny oraz dopełniono niezbędnych formalności. Dnia 11.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000079328 Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie.

16 lutego 2002 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie MTW, w którym wzięło udział 129 osób. Dokonano wyboru podstawowych struktur MTW.

W 2003 r. organizacja została przyjęta do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich z siedzibą w Kwidzynie. Liczyła wówczas 265 członków.

W 2005 roku zlikwidowano w Mrągowie jednostkę wojskową. Agencja Mienia Wojskowego sprzedała wraz z placem ćwiczeń wojskowych, tzw. poligonem, łowisko Sekcji Wędkarskiej "Karaś". Towarzystwo zostało bez możliwości prowadzenia działalności statutowej.

W dniu 25.03.2006 r. odbyło się Walne Zgromadzenie MTW. Prezes Zarządu w związku z bezskuteczną obroną interesów Towarzystwa w Agencji Mienia Wojskowego ustąpił z funkcji, rekomendując do tej roli Waldemara Nieżorawskiego (radny miejski, przedstawiciel lokalnego biznesu). Rezygnacja została przyjęta; dokonała się zmiana na stanowisku.

Dzięki zabiegom nowego prezesa w 2006 r. użyczono Towarzystwu dla potrzeb wędkarskich ok. 10 hektarowe jeziorko. W przeciągu kilku lat jeziorko stało się atrakcyjnym łowiskiem, co pozwoliło zapewnić członkom Towarzystwa uprawianie wędkarstwa amatorskiego jak również zgłoszenia gotowości przeprowadzania wędkarskich imprez sportowych w ramach KFTW.

Po zmianie zapisów statutu i uzyskaniu pozytywnej decyzji Sądu w grudniu 2008 r Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W maju 2009 r. MTW było organizatorem XIV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich tradycyjnie połączonej z wędkarskimi zawodami spławikowymi i spinningowymi.

W czerwcu 2010 r. Zarząd wystartował w konkursie ofert na pozyskanie w rybackie użytkowanie (opuszczonego) obwodu rybackiego, ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs unieważniono. Ponownie uczestnictwo w 2011 roku zakończyło się sukcesem.

Statut

Obowiązuje statut z 2002 roku.

Cele

 • organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej
 • stwarzanie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania;
 • rozwijanie wśród ludzi umiłowania przyrody
 • krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego

Statut MTW określa, że celem Towarzystwa ma być organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie zasad koleżeństwa, etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

Zarząd

 • prezes - Waldemar Nieżorawski
 • wiceprezes, sekretarz - Eleonora Ogińska Horbacz
 • skarbnik, rzecznik dyscyplinarny MTW Wojciech Bolc
 • członek - kapitan sportowy , komendant Społecznej Straży Wędkarskiej Mariusz Jaskólski
 • członek - przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej MTW Andrzej Kawałek
 • członek - gospodarz łowiska Jan Władysław Burak
 • członek - Krzysztof Bziukiewicz

Formy działalności

Jako organizacja pozarządowa Towarzystwo angażowało się w realizację zadań własnych samorządów, popularyzując cele statutowe. W oparciu o to podejmowano delegatów i zawodników, m.in. prezesa Zarządu Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich i członków władz krajowych Federacji Stowarzyszeń Wędkarskich.

Bibliografia

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie [20.02.2015]
Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [20.02.2015]