Nadleśnictwo Stare Jabłonki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Nadleśnictwo Stare Jabłonki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności Prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna
Adres ul. Olsztyńska 2
14-133 Stare Jabłonki
E-mail starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (89) 641 14 73
Strona internetowa stare-jablonki.olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Stare Jabłonki – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zajmuje powierzchnię 142 km2. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Stare Jabłonki sprawuje Wojciech Wieciński. W strukturze Nadleśnictwa wyodrębniono biuro Nadleśnictwa i 7 leśnictw: Barduń, Białe Błota, Draby, Gąsiory, Laski, Perkunicha, Śmieszny Kąt.

Położenie

Nadleśnictwo Stare Jabłonki położone jest w zachodniej części województwie warmińsko-mazurskiego. Swoim zasięgiem obejmuje tereny powiatów: olsztyńskiego i ostródzkiego. Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Stare Jabłonki zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Obszar Nadleśnictwa Stare Jabłonki

Nadleśnictwo Stare Jabłonki.jpeg

Źródło: stare-jablonki.olsztyn.lasy.gov.pl

Historia

Obszar należący dzisiaj do Nadleśnictwa Stare Jabłonki zamieszkiwały od II w. n.e. plemiona pruskie, które w XIII w. zostały podbite przez zakon krzyżacki. Wraz z rozwojem osadnictwa na tym terenie nastąpiło gwałtowne zmniejszenie się powierzchni lasów. W tym też okresie sosna taborska stała się znanym i bardzo cenionym surowcem zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Polityka leśna na tym terenie zmierzająca do ochrony lasów została zapoczątkowana przez państwo pruskie już w XVII w. Nadleśnictwo Stare Jabłonki zostało utworzone w 1868 r. Jego powierzchnia w kolejnych dziesięcioleciach zmieniała się, co było spowodowane głównie zmianami administracyjnymi. W 1973 r. w wyniku reorganizacji w lasach do Nadleśnictwa Stare Jabłonki przyłączono część Nadleśnictwa Tabórz, Kudypy, Stawiguda i Olsztynek. Powierzchnia Nadleśnictwa wzrosła do 17560 ha.

Zasoby leśne

Uwarunkowania glebowo-klimatyczne powodują, że dominującymi typem siedliskowym występującym w Nadleśnictwie Stare Jabłonki są siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego, ich udział wynosi odpowiednio: 51% i 36,6%. W drzewostanie obserwuje się przewagę sosny – 79,4%, w tym sosny taborskiej. Duży udział w drzewostanach mają także: buk (7,4%), brzoza (6,2%), dąb (3,5%).

Obiekty edukacyjne

W Nadleśnictwie Stare Jabłonki urządzono leśną ścieżkę dydaktyczną "Nad Szelągiem". Ma ona 1,1 km długości. Wzdłuż ścieżki usytuowanych zostało 10 tablic edukacyjnych, zawierających informacje o obiektach i zagadnieniach gospodarki leśnej.

Bibliografia

stare-jablonki.olsztyn.lasy.gov.pl [10.10.2014]
stare-jablonki.lavinaplatform.com [10.10.2014]