Natura 2000 Mamerki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Mamerki

Fot. Mieczysław KalskiFot. Mieczysław Kalski
Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280004
Powierzchnia 162,1 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2008 r.).
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Mamerki
Obszar Natura 2000 Mamerki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Mamerki
Obszar Natura 2000 Mamerki
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Mamerki – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Wyznaczony obszar znajduje się na terenie byłej kwatery OKH "Anna" wybudowanej w lesie na zachodnim brzegu jeziora Mamry w okresie drugiej wojny światowej. Około 20 zachowanych schronów zapewnia odpowiednie warunki do zimowania nietoperzy i niektórych owadów. Schrony są w ostatnich latach udostępnione turystom, dla których wyznaczono kilka szlaków.

Walory przyrodnicze

Opisywany obszar jest szczególnie ważny z punktu widzenia zachowania jednego z gatunku nietoperzy wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Schrony w Mamerkach stanowią jedno z największych w Polsce zimowisk nietoperza mopka. Liczba osobników jest zmienna, maksymalnie wyniosła 454. Prawdopodobnie kwatera w Mamerkach jest zimowiskiem, do którego mopki mogą przemieszczać się z innych schronień. Na terenie kwatery i wokół niej występują bogate żerowiska pozwalające nietoperzom na zgromadzenie rezerw energetycznych na czas hibernacji. Oprócz mopka w Mamerkach stwierdzono zimowanie nocka rudego, nocka Natterera, mroczka pozłocistego i gacka brunatnego.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie istniejącego zimowiska wraz z otaczającymi je żerowiskami oraz miejsca rojenia mopków i innych gatunków nietoperzy.

Istniejące formy ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn (15182,9 ha), Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85527,0 ha).

Galeria zdjęć

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.02.2015]

Bibliografia

Fuszara E., Fuszara M: Mamerki. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009, s. 173-175.