Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Powierzchnia 1386,2 ha
Status obszaru projektowany SOOS
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz
Obszar Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz
Obszar Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Murawy na Poligonie Orzysz – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Ogólny opis obszaru

Obiekt Murawy na Poligonie Orzysz położony jest w makroregionie Pojezierze Mazurskie, mezoregionie Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Teren ostoi to lekko falista równina sandrowa z pagórkami morenowymi i obniżeniami terenu. Charakteryzuje się rozległymi, otwartymi przestrzeniami z dobrze wykształconymi ciepłolubnymi murawami napiaskowymi oraz wrzosowiskami. Niewielkie powierzchnie zajmują wydmy z murawami szczotlichowymi. W granicach ostoi znajduje się jezioro eutroficzne, podmokłe obniżenia porośnięte roślinnością torfowiskową oraz fragmenty lasu olsowego. Ostoja jest częścią czynnego poligonu wojskowego.

Walory przyrodnicze

Na wyznaczonym obszarze stwierdzono występowanie 4 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Są to:

  • ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe z klasy Koelerio-Corynephoretea związku Koelerion glaucae, rozwijające się na ubogich i luźnych glebach z węglanem wapnia (kod 6120)
  • wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi porośnięte płatami zespołu Spergulo-Corynephoretum, występujące na ubogich, bezwęglanowych, luźnych piaskach (kod 2330)
  • suche wrzosowiska Calluno-Ulicetalia porastające ubogie i kwaśne gleby bielicowe (kod 4030)
  • naturalne jezioro eutroficzne (kod 3150)

W murawach napiaskowych dominują: strzęplica sina, kłosówka miękka, mietlica pospolita, trzcinnik piaskowy, jastrzębiec kosmaczek, pyleniec pospolity, gorysz pagórkowaty, chaber nadreński, pięciornik srebrny, macierzanka piaskowa, nawłoć pospolita, bylica polna, kocanki piaskowe, goździk kropkowany, pajęcznica gałęzista.

Na terenie ostoi odnotowano też 2 gatunki z Załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej: sasankę otwartą oraz bobra europejskiego. Na terenie ostoi zlokalizowano 6 stanowisk sasanki otwartej. Populacja tego gatunku na tym obszarze liczy ponad 300 osobników. Jest to największe stanowisko tego gatunku na Pojezierzu Mazurskim.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie dotychczasowej powierzchni, a także składu gatunkowego ciepłolubnych muraw napiaskowych oraz suchych wrzosowisk. Zadaniem priorytetowym jest ochrona sasanki otwartej ze względu na zanik stanowisk tego gatunku oraz zmniejszającą się populację na terenie Polski.

Istniejące formy ochrony

OSOP Ostoja Poligon Orzysz (21 208,0 ha)

Bibliografia

Juśkiewicz-Swaczyna B.: Murawy na Poligonie Orzysz. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 188-191.

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.02.2015]

Galeria zdjęć