Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo

Fot. Lech Darski. Źródło: www.mojemazury.plFot. Lech Darski. Źródło: www.mojemazury.pl
Typ obszaru specjalny obszar ochrony ptaków (OSOP)
Powierzchnia 1425 ha
Status obszaru Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo
Obszar Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo
Obszar Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Polder Sątopy-Samulewo – projektowany obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Ogólny opis obszaru

OSOP Polder Sątopy-Samulewo położony jest na Nizinie Sępopolskiej, przy północnym skraju Pojezierza Olsztyńskiego. W rzeźbie terenu otaczającego ostoję dominuje falista wysoczyzna morenowa, zbudowana głównie z glin zwałowych. Obszar obejmuje polder i otaczającego tereny. Polder znajduje się w miejscu dawnego Jeziora Sajno, które osuszono w XIX wieku. Z czasem zaprzestano użytkowania łąk, a polder wypełnił się wodą, stwarzając dla ptaków przelotnych sprzyjające miejsca do odpoczynku i żerowania. Polder otoczony jest polami uprawnymi oraz łąkami kośnymi, które zajmują niewielką powierzchnię. Wschodnią część rozlewiska porasta szuwar trzcinowy, zaś przy zachodnim brzegu znajduje się wąski pas szuwaru pałkowego.

Obecnie na polderze realizowane są zadania ochronne z zakresu ichtiofauny, mające na celu wyeliminowanie karasia srebrzystego – gatunku obcego w polskiej ichtiofaunie, będącego konkurentem dla rodzimych gatunków ryb. W związku z powyższym polder jest opróżniany w okresie jesienno-zimowym (średnio co 2 lata) i po wybraniu ryb napełniany ponownie. Tym samym rozlegle połacie błota przyciągają tysiące ptaków podczas migracji jesiennej. Zgromadzenia ptaków siewkowych przekraczają tu 15 000 osobników, z przewagą czajki i siewki złotej.

Walory przyrodnicze

Polder stanowi wyjątkowe w skali kraju miejsce koncentracji ptaków wodno-błotnych. Podczas wędrówki zatrzymują się tu stada gęsi, kaczek, żurawi oraz ptaków siewkowych, przekraczające łącznie 33 000 os. Ptaki znajdują tu miejsce odpoczynku i żerowania, co pozytywnie wpływa na przebieg migracji i ich kondycję. Ostoja stanowi miejsce noclegowiskowe żurawia (do 3 tys. os. podczas migracji). Jest to także gatunek lęgowy na terenie polderu. Polder stanowi miejsce żerowania dla migrujących kormoranów (218 os.) i czapli białych (do 55 os.). Warte podkreślenia są tu koncentracje siewki złotej, osiągające liczebność 6500 oraz czajki dochodzące do 8000 osobników. Poza tym lęgi odbywa tu także kolejnych 9 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: bąk, bączek, bernikla białolica, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, derkacz, lerka oraz gąsiorek.
Na terenie ostoi obserwowano stada krzyżówki (3200 os.), świstuna (2300 os.), cyraneczki (730 os.), śmieszki (420 os.), głowienki (9350 os.), czernicy (240 os.), bataliona (220 os.), gągoła 9180 os.), łabędzia niemego (115 os.), łyski (110 os.), rożeńca (70 os.) i płaskonosa (68 os.).

Istniejące formy ochrony


Zobacz też

obszary.natura2000.org.pl [12.10.2014]
ptop.org.pl [12.10.2014]

Bibliografia

Menderski S., Polder Sątopy-Samulewo, [w:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 84–87.

Galeria zdjęć