Niedźwiedzkie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Niedźwiedzkie

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olecki
Gmina Wieliczki
Liczba ludności (2010) 274
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Niedźwiedzkie
Niedźwiedzkie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Niedźwiedzkie
Niedźwiedzkie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Niedźwiedzkie (niem. Niedzwetzken, od 1938 r. Bärengrund) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko–gołdapskiego. Miejscowość w 2010 roku liczyła 274 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Jan Grabowski[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, na Pojezierzu Ełckim, 9 km na południowy wschód od Olecka i 2 km na południowy wschód od Wieliczek; przebiega przez nią droga wojewódzka nr 655. Las rozciągający się na południe i zachód od wsi nazywany jest Kleszczewskim Borem.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno-wschodnich terenów państwa Zakonu Krzyżackiego. W 1476 roku komtur Bernard von Balzhofen nadał niejakiemu Stańkowi Niedźwiedziowi 15 łanów na prawie magdeburskim. Stańko zobowiązał się do wystawienia jednej służby zbrojnej. Do połowy XV wieku dobra te powiększyły się do 20 łanów; najprawdopodobniej w tym samym czasie wybudowano tu młyn o jednym kamieniu młyńskim. W XVIII wieku wieś tę dzierżawili lub posiadali Wierzbiccy, polska rodzina szlachecka. Na przełomie XVIII i XIX wieku we wsi mieszkali już wolni chłopi. Niedźwiedzkie należały do parafii ewangelickiej w Wieliczkach.

Szkołę we wsi założono na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1935 roku zatrudniony w niej był jeden nauczyciel, a w ośmiu klasach uczęszczało do niej ogółem 61 uczniów.

Wieś została zelektryfikowana w 1949 roku. W pierwszej połowie lat 50. XX wieku w Niedźwiedzkich utworzono spółdzielnię produkcyjną, a w 1957 roku - kółko rolnicze.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. – 272 osoby
  • 1933 r. – 380 osób
  • 1939 r. – 350 osób

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Wieliczkach.

Zabytki

  • park dworski z przełomu XIX i XX wieku z aleją lipową

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1974.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy