Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie

Logo placówki.Źródło: absolwent.edu.pl
Logo placówki.
Źródło: absolwent.edu.pl
Data założenia: 1 września 1992 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Jasna 2 10-506 Olsztyn

Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Zofia Rączkiewicz.

Historia

Niepubliczna Szkoła Absolwent w Olsztynie istnieje od dnia 1 września 1992 r. Powstała jako pierwsza w historii Olsztyna szkoła niepubliczna założona i prowadzona przez osoby fizyczne. Do 31 sierpnia 1999 r. funkcjonowała jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa Absolwent.

Działalność

Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, otoczonym własnym placem zabaw z boiskiem sportowym. W jednym z jego skrzydeł mieści się od 2005 r. Niepubliczne Przedszkole Absolwent w Olsztynie

Atutami szkoły są: zwiększona ilość godzin dydaktycznych, wprowadzenie informatyki oraz nauki języka angielskiego na poziomie przedszkola, nauka drugiego języka obcego od klasy V, bogata i różnorodna oferta zajęć uzupełniających, opieka w godzinach 7.00-18.00.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Jej podstawowym celem jest skuteczne przygotowanie jej uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Wedle danych Szkoły, zakłada się, aby w sferze intelektualnej uczniowie:

 • posiadali umiejętność poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem nie tylko w języku polskim, ale również języku angielskim i niemieckim,
 • poznali wymagane pojęcia i zdobyli rzetelną wiedzę na poziomie wyższym od powszechnie wymaganego dla danego przedziału wiekowego, umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia w dowolnie wybranym gimnazjum,
 • rozumieli przekazywaną im wiedzę, a nie tylko ją pamięciowo opanowywali,
 • potrafili dostrzegać różnego rodzaju istniejące związki i zależności (przyczynowo–skutkowe, funkcjonalne, czasowe i przestrzenne itp.),
 • potrafili myśleć analitycznie i syntetycznie,
 • poznali zasady rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznali dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

Z kolei w zakresie pracy wychowawczej, zakłada się, aby uczniowie:

 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Elżbieta Lotarska-Furgał, Joanna Widzińska, Jolanta Dębska, Katarzyna Jankowska, Wiesława Nurzyńska, Ewa Podgórska
 • język polski – Marta Rutkowska
 • język angielski – Małgorzata Rudzińska, Aleksandra Stachniałek
 • język niemiecki – Maciej Urbaniak
 • matematyka – Zofia Rączkiewicz, Joanna Woike
 • zajęcia komputerowe – Grzegorz Górski
 • przyroda – Emilia Borawska
 • historia – Anna Kropidłowska
 • religia, etyka – Agnieszka Adamska
 • plastyka – Anna Kropidłowska
 • muzyka – Monika Tengowska
 • zajęcia techniczne – Emilia Borawska
 • wychowanie fizyczne – Wiesław Burdalski
 • taniec – Agnieszka Krupińska

Osiągnięcia

Uczniowie osiągali sukcesy głownie w konkursach przedmiotowych (matematyka, historia, język angielski, język polski, przyroda).

Ciekawostki

Istotną ideą szkoły jest wprowadzenie zasady przygotowania dzieci do życia w społeczeństwie wielokulturowym. Stąd też placówka przyjmuje dzieci obcojęzyczne – powracające z zagranicy oraz dzieci innej narodowości. Uczyły się tu dzieci z Korei, Armenii, Francji, Włoch, Białorusi, Jugosławii, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Pierwsi uczniowie obcojęzyczni pojawili się już w pierwszym roku istnienia szkoły.

Bibliografia

Niepubliczna Szkoła Absolwent[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]