Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Augustyny Wiewiorry w Wipsowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Augustyny Wiewiorry w Wipsowie

Budynek placówki.Źródło: szkolnictwo.pl
Budynek placówki.
Źródło: szkolnictwo.pl
Data założenia: 1780 roku
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Wipsowo 63, 11-010 Barczewo
Patron: Augustyna Wiewiorra

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Augustyny Wiewiorry w Wipsowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Ewa Dawidczyk.

Historia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie istnieje od 1780 roku. Znajduje się na terenie gminy Barczewo. Otaczające szkołę jeziora, pola i lasy sprzyjają edukacji oraz aktywnemu wypoczynkowi uczniów. Patronką szkoły jest Augustyna Wiewiorra – wieloletnia nauczycielka i działaczka oświatowa, pierwszy pedagog w województwie, odznaczona m.in. Medalem Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia.

Działalność

W szkole realizowano projekt organizowany przez Ministra Edukacji Narodowej pt. "Mam 6 lat" oraz rządowy program "Radosna Szkoła".

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, takich jak:koło polonistyczne, koło matematyczne,koło przyrodnicze, koło muzyczne, szachy,zajęcia regionalne oraz nauka tańca. Dodatkowo organizowane są wycieczki szkolne, biwaki, wyjazdy do kina, występy teatrzyków, dyskoteki szkolne oraz konkursy.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Osiągnięcia

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Często zdobywają najwyższe lokaty w turniejach wiedzy i przeglądach artystycznych.

Ciekawostki

W Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Wipsowie wydawana jest gazetka szkolna pt. "Głos Szkoły".

Bibliografia

foto-slub.home.pl[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]