Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach

Data założenia: 2000 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Słupy 43, 10-381 Olsztyn

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Janina Cycyk.

Historia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach powstała 1 września 2000 roku, na bazie zlikwidowanej trzyklasowej szkoły samorządowej. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic. Członkami są głównie rodzice uczniów i nauczyciele.

Szkoła mieści się w zabytkowym pałacyku z XIX wieku. Znajduję się tam 6 klas lekcyjnych, sala gimnastyczna i pokój nauczycielski. Większość prac związanych z funkcjonowaniem placówki wykonują rodzice: odnawianie pomieszczeń, drobne prace remontowe.

Działalność

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach realizuje liczne projekty edukacyjne. W 2009 r. były to projekty pt.: "Obserwuję i poznaję przyrodę" oraz "Od Tradycji do teatru. Wzbogacamy historię Słup". Od 1 grudnia 2009 r. do końca października 2013 r. realizowano również projekt "Z małej szkoły w wielki świat". Działania podejmowano w module społeczno-obywatelskim oraz module matematyczno-przyrodniczym. W klasach I-III zrealizowano 10 projektów, na każdy z nich przeznaczono 16 godzin zajęć pozalekcyjnych. W klasach starszych wykonano 8 projektów po 20 godzin na każdy.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach prowadzonych kółek. Są to: koło matematyczne, koło historyczne/regionalne, koło teatralne, koło muzyczne, koło artystyczne, koło dziennikarskie, koło przyrodnicze, Koło Miłośników Krajów Anglojęzycznych oraz Szkolny Klub Sportowy.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Agnieszka Figielska, Małgorzata Czarnecka
 • język polski – Natalia Piechnik
 • język angielski – Agnieszka Nowowiejska
 • matematyka – Genowefa Kudryk
 • informatyka – Marek Smarzyński
 • przyroda – Bartosz Krzętowski
 • historia – Adam Suchowiecki
 • religia – Zbigniew Meja
 • muzyka – Małgorzata Czarnecka
 • zajęcia techniczne – Marek Smarzyński
 • wychowanie fizyczne – Artur Wilemski
 • świetlica szkolna – Jolanta Szewczyk, Adam Suchowiecki

Osiągnięcia

Uczniowie mogą się poszczycić osiągnięciami w rejonowych i gminnych konkursach recytatorskich, poezji, ortograficznych, plastycznych i ekologicznych. Co roku jeden uczeń jest również laureatem nagrody fundacji Prymus.

Ciekawostki

Uczniowie uczestniczą w Letnich Szkołach Odkrywców prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych studentów.

Przy szkole utworzono lapidarium geologiczne - miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych.

Bibliografia

NSP Słupy[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]