Niepubliczna Szkoła Przysposobienia do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Działdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Przysposobienia do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Działdowie

Zajęcia w Szkole.Źródło: psouudzialdowo.org, 16.06.2014.
Zajęcia w Szkole.
Źródło: psouudzialdowo.org, 16.06.2014.
Data założenia: 1998 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20, 13-200 Działdowo

Niepubliczna Szkoła Przysposobienia do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Działdowie – placówka w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Działdowie. Szkoła wchodzi w skład Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie. Dyrektorem Ośrodka jest Karolina Topolewska.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W procesie kształcenia uczniów realizowane są następujące zajęcia:

 • edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, etyka
 • rewalidacyjne
 • sportowe
 • kształtujące kreatywność: muzyka, plastyka
 • rozwijające zainteresowania
 • kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu

Działalność edukacyjna Szkoły opiera się na: programie indywidualnego nauczania, programie wychowawczym, programie profilaktyki oraz programie przystosowania do pracy.

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele:

 • Arkadiusz Cedlerski
 • Dorota Janc
 • Ewelina Kempińska
 • Robert Mątowski
 • Dorota Szymańska
 • Iwona Waks
 • Beata Wichrowska

Kadra specjalistyczna:

 • Kamil Obiedziński
 • Sławomir Przybyło
 • Iwona Waks
 • Beata Wichrowska

Pomoc nauczycielska:

 • Joanna Bąbalicka
 • Piotr Fabiński.

Osiągnięcia

Przy Szkole działa Klub Olimpiad Specjalnych, który może poszczycić się następującymi osiągnięciami:

 • dyplom za udział w Turnieju Tenisa Stołowego w 2014 r.
 • II miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej w 2013 r. w Olsztynie.

Bibliografia

PSOUU Działdowo [16.06.2014]
szkolnictwo.pl, [16.06.2014]