Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Odn olsztyn.jpg
logo szkolnictwo.pl
Typ instytucji: placówka oświatowa
Powiat: miasto Olsztyn
Adres: ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – placówka oświatowa zajmująca się doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół publicznych Olsztyna, prowadzona przez Miasto Olsztyn. Funkcję dyrektora ośrodka sprawuje Zbigniew Gontarz.

Historia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie powstał dzięki inicjatywie władz miejskich i decyzji radnych, którzy 28 czerwca 2000 r. podjęli decyzję o jego utworzeniu.

W lutym 2001 r. placówka rozpoczęła działalność programową związaną z realizowaniem zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli.

Cele i zadania instytucji

Do obowiązkowych zadań ośrodka należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

 • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty
 • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
 • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą

Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący oraz wynikające z przeprowadzonej przez ośrodek diagnozy.

Pracownicy

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Zbigniew Gontarz

Osoba zastępująca dyrektora - Marlena Kowalska

Doradcy Metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie:

 • matematyka w szkole ponadgimnazjalnej – Wojciech Andruszkiewicz, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a
 • język polski w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – Joanna Dronow, V Liceum Ogólnokształcące, ul. Krasickiego 2
 • przedmioty zawodowe – Zdzisław Gadek, Zespół Szkół Samochodowych, al. Wojska Polskiego 17
 • język polski w szkole podstawowej i gimnazjum – Agnieszka Jaroszewicz, Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Herdera 34
 • historia i wiedza o społeczeństwie – Iwona Jóźwiak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Wańkowicza 1
 • przyroda w szkole podstawowej i biologia w gimnazjum – Marlena Kowalska, Gimnazjum nr 8, ul. Turowskiego 3
 • technika i informatyka – Paweł Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Herdera 34
 • matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum oraz fizyka w gimnazjum – Julita Majewska, Gimnazjum nr 15, ul. Bałtycka 151
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Alicja Ostrowska, Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kętrzyńskiego 10
 • religia rzymskokatolicka – dr Bożena Szczurek, Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wiecherta 14


Działalność i patronaty

Przedstawiciele Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wchodzą w skład komisji organizacyjno-konkursowej I Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Olsztyn – Kaliningrad 2013/2014.

Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki, pokazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień matematycznych, a także rozwój kontaktów między uczniami z Olsztyna i Kaliningradu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie realizuje program "Od grosika do złotówki".

Bibliografia

odn.olsztyn.pl [22.12.2013]