Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie

Siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Kętrzynieźródło: Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie [17.11.2014]Siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Kętrzynie
źródło: Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie [17.11.2014]
Siedziba ul. Limanowskiego 11, 11-400 Kętrzyn
Kierownik Naczelnik: Krystyna Kudełka
Kontakt tel.: (89) 752-31-84
e-mail: ketrzyn@oum.gda.pl

Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której swoje zadania wykonuje Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Kętrzynie, będący organem niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Naczelnik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku[1]. Podstawą prawną powołania Obwodowego Urzędu Miar w Kętrzynie jest Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Obszarem działania Urzędu są powiaty: kętrzyński, bartoszycki, mrągowski[2].

Zadania

Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie wykonuje czynności związane z legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem i ekspertyzami następujących przyrządów pomiarowych:

 • mierniki wysokości napełnienia zbiorników
 • przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
 • pływakowe mierniki objętości mleka
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • schładzalniki do mleka
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • instalacje pomiarowe do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • instalacje pomiarowe do biopaliw
 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2
 • odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • wagi nieautomatyczne
 • podzielnie wag przesuwnikowych
 • wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • taksometry elektroniczne
 • tachografy samochodowe [2]

Struktura

Obwodowym Urzędem Miar w Kętrzynie kieruje Naczelnik. Oprócz niego w Urzędzie zatrudnionych jest dwóch pracowników.

Kierownictwo

Funkcję Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Kętrzynie pełni Krystyna Kudełka.

Przypisy

 1. Struktura organizacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku [09.11.2014]
 2. 2,0 2,1 Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie [09.11.2014]

Bibliografia

Obwodowy Urząd Miar w Kętrzynie [09.11.2014]
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [09.11.2014]
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach [15.11.2014]