Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie

Siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynieźródło: Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie [17.11.2014]Siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynie
źródło: Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie [17.11.2014]
Siedziba ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn
Kierownik Naczelnik: Paweł Sitnik
Kontakt tel.: (89) 526-72-68
e-mail: olsztyn@oum.gda.pl

Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której swoje zadania wykonuje Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynie, będący organem niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Naczelnik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku[1]. Podstawą prawną powołania Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynie jest Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Obszarem działania Urzędu są powiaty: olsztyński, ostródzki, iławski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński, działdowski oraz miasto na prawach powiatu – Olsztyn[2].

Zadania

Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie wykonuje czynności związane z legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem i ekspertyzami następujących przyrządów pomiarowych:

 • mierniki wysokości napełnienia zbiorników
 • suwmiarki
 • średnicomierze do drewna
 • przymiary wstęgowe
 • przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
 • przymiary składane
 • przymiary sztywne
 • przymiary półsztywne
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • zbiorniki inne
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • liczniki do cieczy innych niż woda
 • instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan
 • instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • instalacje pomiarowe do biopaliw
 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • wodomierze
 • wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2
 • odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • obciążniki technologiczne
 • wagi nieautomatyczne
 • podzielnie wag przesuwnikowych
 • wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • taksometry elektroniczne
 • tachografy samochodowe [2]

Struktura

Obwodowym Urzędem Miar w Olsztynie kieruje Naczelnik, będący jednocześnie kierownikiem laboratorium, któremu podlega:

 • kierownik techniczny
 • kierownik pracowni
 • kierownik ds. jakości[2]

Kierownictwo

Funkcję Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Olsztynie pełni Paweł Sitnik.

Przypisy

 1. Struktura organizacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku [09.11.2014]
 2. 2,0 2,1 2,2 Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie [09.11.2014]

Bibliografia

Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie [09.11.2014]
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [09.11.2014]
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach [15.11.2014]