Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii
Rok założenia 1997
Siedziba ul. Kapelańska 2, 14-530 Frombork
Profil działalności działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Kontakt tel. 511 539 324, e-mail: os.warmia@wp.pl
KRS 0000203265

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii – stowarzyszenie powstałe w 2007 roku z inicjatywy grupy przedsiębiorców i osób bezrobotnych z obecnego powiatu braniewskiego. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju gospodarczego na terenie Warmii. Główny oddział stowarzyszenia znajduje się w Elblągu. Stowarzyszenie jest członkiem Krajowej Rady Rzemiosła, Rolnictwa i Przedsiębiorczości. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Marian Meredyk.

Historia

Grupę inicjującą powstanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii tworzyli właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, a także osoby bezrobotne z terenu obecnego powiatu braniewskiego.

22 stycznia 1998 roku Stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu.

Dotychczasowe przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie:

 • Program Specjalny dla Gminy Lelkowo realizowany w latach 1998–1999
 • Wojewódzki Program Specjalny Mazur realizowany w okresie marzec 2000 – luty 2003
 • Przedsięwzięcie "Frombork w roku 2000"
 • Program "Ginące Zawody" jako perspektywiczny plan działalności Stowarzyszenia na lata 2001–2004
 • Od 1999 roku odbudowa Kanału Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii działa w oparciu o Statut, który odnosi się do takich elementów jego funkcjonowania jak: cele i sposób ich realizacji, członkowie Stowarzyszenia, władze Stowarzyszenia czy majątek Stowarzyszenia.

Cele

Głównymi celami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii są:

 • propagowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w szczególności przedsiębiorczość na terenie Warmii
 • promowanie historii, tradycji i tożsamości kulturowej Warmii
 • ochrona dziedzictwa kulturowego Warmii
 • rozwój turystyki regionalnej

Zarząd

Formy działalności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii podejmuje następujące działania:

 • odbudowę zabytków będących dziedzictwem kulturowym Warmii – przede wszystkim zabytkowego Kanału Mikołaja Kopernika we Fromborku
 • wznawianie działalności unikatowych zawodów, takich jak: bednarstwo, tkactwo, garbarstwo, kowalstwo artystyczne, dekarstwo metodami ludowymi
 • rozwój nowych zakładów rzemieślniczych wykorzystujących historyczne, turystyczne i naturalne zaplecze Fromborka, tj. ślusarstwo, konserwacja zabytków, szkutnictwo, sztukatorstwo czy agroturystyka.

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [23.06.2014]
infoveriti.pl [23.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.06.2014]
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmia [23.06.2014]