Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie

Władze OSWIiZ w Olsztynie, źródło: owsiiz.edu.pl [16.06.2014]
Władze OSWIiZ w Olsztynie, źródło: owsiiz.edu.pl [16.06.2014]
Data założenia: 1990 rok
Poziom szkoły: niepubliczna szkoła wyższa
Adres: 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3f


Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie – niepubliczna szkoła wyższa w Olsztynie. Istnieje od 1990 roku. Obecnym rektorem uczelni jest prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk.

Historia

Początki istnienia Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego sięgają 1990 roku, kiedy to z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego powstała Olsztyńska Szkoła Zarządzania, pierwsza niepaństwowa uczelnia ekonomiczna na Warmii i Mazurach. W październiku 1990 roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przekształcają szkołę w Olsztyńską Szkołę Zarządzania i Administracji im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która oprócz menedżerów, kształci także pracowników administracji samorządowej. W 1993 roku szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów prywatyzacji. Utworzone zostaje również Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprawnienia szkoły publicznej. W 1996 roku Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, stała się kontynuatorką społecznej misji Olsztyńskiej Szkoły Zarządzania i Administracji. 2 lipca 1996 roku z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 91. Data ta zostaje uznana za dzień narodzin uczelni. Jej rektorem został założyciel OSZ, dr inż. Zygmunt Kurek. W 2001 roku uczelnia zmieniała nazwę na funkcjonującą obecnie: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. 13 listopada 2002 roku uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Marketing. W 2004 roku OWSIiZ pozyskało własną bazę dydaktyczną, kupując powojskowy budynek przy ul. Artyleryjskiej 3 c.


Struktura

Strukturę organizacyjną uczelni tworzą następujące jednostki:

 • Rada Zarządzająca
 • Rektor
 • Rektorat
 • Prorektor
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Biuro Karier
 • Dział Studiów
 • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Wydawnictwo

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

 • Dziekanat
 • Instytut Zarządzania i Ekonomii
 • Instytut Europeistyki
 • Instytut Pedagogiki

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych

 • Dziekanat
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Kulturoznawstwa
 • Instytut Mechatroniki i Inżynierii Produkcji
 • Biblioteka
 • Kanclerz
 • Dyrektor ds. Administracyjnych
 • Dyrektor ds. Promocji i Rekrutacji
 • Akademickie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
 • Kwestura

Władze

Władze Uczelni na rok akademicki 2013/2014:

Osiągnięcia

Według ekspertów-jurorów prestiżowego rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” w czerwcu 2008 roku uczelnia znalazła się w gronie laureatów Nagród Specjalnych. Za skok z miejsca 38 na pozycję 17 w grupie niepublicznych uczelni licencjackich, OWSIiZ otrzymała nagrodę „Awans 2008”’.

Absolwenci

Na uczelni od 07.12.2012 roku funkcjonuje Stowarzyszenia Absolwentów OWSIiZ. Jego głównym celem działalności jest kształtowanie i umacnianie więzi absolwentów z uczelnią, propagowanie jej w środowisku gospodarczym, działalność na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji absolwentów i studentów tejże uczelni w różnych obszarach życia, zarówno towarzyskiego jak i zawodowego. Stowarzyszenie Absolwentów OWSIiZ powstało z inicjatywy samych absolwentów uczelni.

Bibliografia

owsiiz.edu.pl [16.06.2014]