Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach

Uroczystość z okazji 40-lecia zamknięcia działalności Liceów Pedagogicznych w Bartoszycach. Autor: Tomasz Miroński. Źródło: www.bartoszyce.wm.pl [09.04.2014]
Uroczystość z okazji 40-lecia zamknięcia działalności Liceów Pedagogicznych w Bartoszycach. Autor: Tomasz Miroński. Źródło: www.bartoszyce.wm.pl [09.04.2014]
Data założenia: 1948 r.
Poziom szkoły: zawodowy
Adres: Bartoszyce

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach – zakład kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w Bartoszycach. Funkcjonował w latach 1948–1970. Pierwszym dyrektorem liceum była Aleksandra Leśniewska.

Historia

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach uruchomiono 1 września 1948 r. Jego organizatorem było Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w ramach Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego im. Janusza Korczaka, który w 1947 r. założył Aleksander Lewin. 46 uczniów liceum rekrutowało się spośród wychowanków ośrodka. W 1948 r. liceum miało 3 klasy, w których uczyło 6 nauczycieli.

Liceum o profilu społeczno-opiekuńczym kształciło wychowawców. W roku szkolnym 1953/1954 przekształcono czteroletnią placówkę na pięcioletnią.

Ostatnia rekrutacja kandydatów do liceum odbyła się w 1965 r. Liceum Pedagogiczne w Bartoszycach zostało zlikwidowane 31 sierpnia 1970 r.

Cele i zadania

Głównym zadaniem Państwowego Liceum Pedagogicznego było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy placówki w latach 1948–1970:

Osiągnięcia

W 1948 r. bartoszyckie liceum było jedyną w Europie, jak pisało "Życie Olsztyńskie", szkołą eksperymentalną.

Praca oświatowa liceum została opisana w powieści Igora Newerlego pt. Archipelag ludzi odzyskanych.

Uczniowie i absolwenci

W latach 1948–1970 uczyło się w liceum 6479 uczniów, z czego 1198 zostało jego absolwentami. Jednym z absolwentów jest Ludwik Kożuchowski, nauczyciel geografii, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach.

Ciekawostki

26 czerwca 2010 r. w Bartoszycach odbył się Zjazd Absolwentów Liceów Pedagogicznych 1947–1970. W zjeździe wzięło udział ponad czterystu absolwentów Liceum Pedagogicznego nr 1 i Liceum Pedagogicznego nr 2. Wzięli oni udział w uroczystości 40-lecia zamknięcia działalności Liceów Pedagogicznych w Bartoszycach w budynku szkoły przy ul. Bronisława Limanowskiego.

Bibliografia

bartoszyce.wm.pl, Zjazd absolwentów Liceów Pedagogicznych [08.04.2014]

Sempioł Janina, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1983.

"Życie Olsztyńskie" 1948, nr 96.