Państwowe Liceum Pedagogiczne w Giżycku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Giżycku

Budynek dawnego Liceum Pedagogicznego w Giżycku. Źródło: www.facebook.com [08.04.2014]
Budynek dawnego Liceum Pedagogicznego w Giżycku. Źródło: www.facebook.com [08.04.2014]
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: zawodowy
Adres: Giżycko

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Giżycku – zakład kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w Giżycku. Funkcjonował w latach 1945–1970. Jego pierwszym kierownikiem był Wacław Pachwałowski.

Historia

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Giżycku wraz ze szkołą ćwiczeń uruchomiono 1 października 1945 r. Szkoła zaczęła swoją działalność w trzypokojowym mieszkaniu na ul. Pionierskiej 1, w listopadzie przeniesiono ją na drugie piętro późniejszej Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności. Pod koniec 1945 r. szkoła otrzymała własny budynek na ul. Adama Mickiewicza 5. Pierwszym dyrektorem liceum był Wacław Pochwałowski. W gronie nauczycieli znaleźli się: Jadwiga Kontrymowicz, Maria Nowicka, Zofia Pochwałowska i Stanisław Stolarzewicz.

W 1948 r. liceum miało już 6 klas, w których uczyło 6 nauczycieli. W czerwcu 1949 r. do pierwszego egzaminu dojrzałości przystąpiły 23 osoby. W roku szkolnym 1950/1951 do liceum wprowadzono specjalizacje przedmiotowe, przygotowywano również młodzież w zakresie wychowania fizycznego.

W roku szkolnym 1953/1954 przekształcono liceum czteroletnie na pięcioletnie. Ostatnią rekrutację kandydatów do liceum zorganizowano w 1965 r. Liceum Pedagogiczne w Giżycku zostało zlikwidowane 31 sierpnia 1970 r., a jego zadania edukacji zawodowej nauczycieli przejęło studium nauczycielskie.

Cele i zadania

Głównym zadaniem liceum pedagogicznego było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy placówki w latach 1945–1970:

Osiągnięcia

W roku szkolnym 1963/1964 szkoła ćwiczeń przy liceum pedagogicznym prowadziła eksperyment z elementarzem dla klasy pierwszej Romany Miller.

Uczniowie i absolwenci

W latach 1945–1970 w liceum uczyło się 5304 uczniów, z czego tylko 886 zostało jego absolwentami. Jednym z absolwentów, z ostatniego naboru kandydatów do liceum, jest Andrzej Pery – pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Ciekawostki

Budynki po zlikwidowanym liceum pedagogicznym otrzymał Zespół Elektrycznych Szkół Zawodowych. Obecnie w budynku dawnego Liceum Pedagogicznego w Giżycku znajduje się Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej.

Bibliografia

gizycko-lotzen.pl [08.04.2014]

Sempioł Janina, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1983.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku [08.04.2014]