Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie

Tablica pamiątkowa na budynku dawnego Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, źródło: www.mrągowo.pl [09.04.2014]
Tablica pamiątkowa na budynku dawnego Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, źródło: www.mrągowo.pl [09.04.2014]
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: zawodowy
Adres: Mrągowo

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie – zakład kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w Mrągowie. Funkcjonował w latach 1946–1969. Pierwszym kierownikiem zakładu był Bolesław Wytrążek.

Historia

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mrągowie uruchomiono 1 września 1946 r. Naukę przy ówczesnej ul. Włodzimierza Lenina 72 rozpoczęło 63 uczniów miejscowego pochodzenia. Pierwsze grono nauczycielskie tworzyli: Hanna Korolec, Augustyn Bloch, Gustaw Thomas, Irena i Mieczysław Jaske. W 1948 r. liceum miało już 7 klas, w których uczyło 13 nauczycieli.

W roku szkolnym 1953/1954 przekształcono liceum czteroletnie na pięcioletnie. Ostatnią rekrutację kandydatów do liceum przeprowadzono w 1964 r. i zaczęto stopniowo przekształcać je w liceum pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli. Liceum Pedagogiczne w Mrągowie zostało ostatecznie zlikwidowane 31 sierpnia 1969 r.

Cele i zadania

Głównym zadaniem liceum pedagogicznego było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy placówki w latach 1946–1969:

Uczniowie i absolwenci

W latach 1945–1962 w liceum uczyło się 5669 uczniów, z czego tylko 862 zostało jego absolwentami.

Ciekawostki

17 września 2011 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie obchodzono uroczystość 65-lecia istnienia szkoły, połączoną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej wszystkim formom kształcenia nauczycieli w Mrągowie. Z tej okazji zorganizowano Zjazd Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego, Państwowego Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego, Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli. W uroczystości wzięło udział ponad 200 absolwentów różnych typów zakładów kształcenia nauczycieli. Byli też obecni nauczyciele dawnego liceum pedagogicznego, m.in. Barbara Januszewicz, prof. Bolesław Niemierko, Tadeusz Sokołowski.

Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie mieści się w budynku dawnego Liceum Pedagogicznego przy obecnej ul. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 65.

Bibliografia

Sempioł Janina, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1983.

mragowo.pl, 65-lecie Szkoły im. Władysława Jagiełły w Mrągowie [08.04.2014]