Państwowe Liceum Pedagogiczne w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Olsztynie

Przedwojenny budynek dawnego Liceum Pedagogicznego i Szkoły Ćwiczeń w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, źródło: Gimnazjum nr 11 im. H. Skurpskiego w Olsztynie [08.04.2014]
Przedwojenny budynek dawnego Liceum Pedagogicznego i Szkoły Ćwiczeń w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej, źródło: Gimnazjum nr 11 im. H. Skurpskiego w Olsztynie [08.04.2014]
Data założenia: 03.09.1945 r.
Poziom szkoły: zawodowy
Adres: Olsztyn

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Olsztynie – zakład kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w Olsztynie. Funkcjonował w latach 1945–1962. Pierwszym kierownikiem zakładu był Henryk Nalewajk.

Historia

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Olsztynie uruchomiono 3 września 1945 r. Naukę przy ul. Seweryna Pieniężnego 3 rozpoczęło 67 uczniów, w tym 37 chłopców. Spośród uczniów 59 mieszkało w internacie, zaś 8 wraz z rodzicami. Pierwsze grono nauczycielskie liczyło 4 osoby.

W roku szkolnym 1948/1949 liceum miało już 8 klas, w których uczyło 15 nauczycieli. Dwa lata później do liceum wprowadzono specjalizacje przedmiotowe. W Olsztynie przygotowywano młodzież w zakresie języka rosyjskiego. Zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 10.

W roku szkolnym 1953/1954 przekształcono liceum czteroletnie na pięcioletnie. Ostatnią rekrutację kandydatów do liceum przeprowadzono w 1958 r. Liceum Pedagogiczne w Olsztynie zostało zlikwidowane 31 sierpnia 1962 r., a jego zadania edukacji zawodowej nauczycieli przejęło Studium Nauczycielskie w Olsztynie.

Cele i zadania

Głównym zadaniem liceum pedagogicznego było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy placówki w latach 1945–1962:

Plan nauczania

Plan nauczania w 1947 r. obejmował następujące przedmioty:

 • religia
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • geografia
 • biologia
 • fizyka i chemia
 • matematyka
 • higiena szkolna i społeczna
 • psychologia
 • pedagogika i historia wychowania
 • nauka o Polsce i świecie współczesnym
 • przysposobienie wojskowe
 • rysunek
 • prace ręczne
 • śpiew łącznie z chórem
 • ćwiczenia cielesne

Uczniowie i absolwenci

W latach 1945–1962 w liceum uczyło się 2889 uczniów, z czego tylko 417 zostało jego absolwentami.

Ciekawostki

Budynek, w którym uruchomiono liceum, powstał w kwietniu 1910 r. Do 1945 r. był przeznaczony przez niemieckie władze na cele edukacyjne. Obecnie mieści się w nim Gimnazjum nr 11 im. Henryka Skurpskiego w Olsztynie.

Bibliografia

Sempioł Janina, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1983.