Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu

Wnętrze kaplicy parafialnej.Źródło: www.pisz.luteranie.pl, 22.12.2013.
Wnętrze kaplicy parafialnej.
Źródło: www.pisz.luteranie.pl, 22.12.2013.
Siedziba Pisz
Adres pl. Ignacego Daszyńskiego 12A, 12-200 Pisz
Wyznanie protestanckie
Kościół ewangelicko-augsburski
Diecezja mazurska
Kaplica kaplica ewangelicko-augsburska w Piszu
Parafia w Piszu


Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu – ewangelicko-augsburska parafia, należąca do diecezji mazurskiej. Mieści się przy pl. Ignacego Daszyńskiego 12A w Piszu. Od 2007 r. proboszczem parafii jest por. Marcin Pysz – kapelan ewangelicki Straży Granicznej.

Historia parafii

Kilka lat po publicznym wystąpieniu ks. dr. Marcina Lutra w Wittenberdze, idee reformatora dotarły na Mazury. Zaczęto wygłaszać kazania w duchu ewangelickim i organizowano ewangelickie nabożeństwa. Po sekularyzacji Prus w 1525 r., kościół w Piszu stał się świątynią ewangelicką, ale jeszcze przez pewien czas mogła z niego korzystać grupa katolików. Pierwsi duchowni wyznania ewangelickiego pojawili się w Piszu ok. 1530 r.
W latach 1542–1543 w parafii przeprowadzono wizytację. Wykazała ona poważne braki w życiu duchownych. Pod groźbą kar cielesnych i pieniężnych wprowadzono obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach.
W 1547 r. proboszczem został Marcin Glossa. W 1567 r. parafia znalazła się pod jurysdykcją konsystorza Pomezanii i superintendenta w Ełku.
Pod koniec 1694 r. Kościół ewangelicko–augsburski w Piszu spłonął. W XVIII w. przy parafii utworzono Urząd Główny, a następnie inspektorat z tytułem superintendenta. W 1751 r. parafia została podporządkowana biskupstwu Samlandii. W XVIII w. w parafii odbywało się po kilka nabożeństw w języku polskim i niemieckim.
W 1830 r. ze względu na zły stan techniczny zamknięto kościół w Piszu, a nabożeństwa przeniesiono czasowo do pobliskiej Turośli.
W 1947 r. Konsystorz Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Warszawie mianował, w nowo utworzonej diecezji mazurskiej, pierwszego powojennego duchownego w Piszu na stanowisko administratora. W XX w. liczba parafian znacznie zmalała. Spowodowane było to licznymi wyjazdami w ramach łączenia rodzin.

Duchowni parafii

Duszpasterze:

 • ks. Bernard (ok. 1530)
 • ks. Stanisław (1531–1532)
 • ks. prof. Marcin Glossa (1547–1564) – profesor Uniwersytetu Jagielońskiego, założył szkołę w Piszu
 • ks. Mikołaj Orłowski (1614–1624)
 • ks. Jerzy Grzegorzewski (Gregorovius) (1628–1670)
 • ks. Wojciech Bagiński (Albrecht Hoffmann) (1670–1690)
 • ks. Jan Gregorovius (1690–1692)
 • ks. Szymon Hoffmann (1692–1710)
 • ks. Wilhelm Tyszka (1710–1725) – autor polskiej postylli, współautor kancjonału mazurskiego
 • ks. Jan Fryderyk Borotius Borecki (1726–1735)
 • ks. Michał Pisański (1742–1780)
 • ks. Tymoteusz Gizewiusz (1781–1787)
 • ks. Gotfryd Schulz (1838–1867)
 • ks. Gottlieb Heinrich August Rothe (1869–1907) – II pastor
 • ks. Frydrich Julius Leopold Skierla (1888–1916)
 • ks. Otto Eichel (1911–1917) – III pastor
 • ks. Paul Viktor Karl Hensel (1916–1929) – superintendent
 • ks. Otto Eichel (1917–1929) – II pastor
 • ks. Karl Rosenhan (1919–1931) – III pastor
 • ks. Ernst Link (1929–1945) – superintendent
 • ks. Waldemar Ambrosy (1932–1945) – II pastor
 • ks. Albert Droysen (1933–1945) – III pastor
 • ks. Bertold Rueckert (1947–1954)
 • ks. Otton Hintz (1955–1969)
 • ks. Edmund Schmidt (1970–1971)
 • ks. Henryk Sikora (1971–1977)
 • ks. dr Krzysztof Rej (1978–2004)
 • ks. Paweł Szwedo (2004–2007)

Filiały

Rada Parafialna

Rada Parafialna wprowadzona 08 stycznia 2012 r.:

 • Joanna Jarząbek (Wejsuny)
 • Bernard Kapteina (Ruciane-Nida)
 • Klaus Kipnik (Biała Piska)
 • Ewa Olchowy (Pisz)
 • Krystyna Redzko (Pisz)
 • Agnieszka Żebrowska (Pisz)
 • ks. Marcin Pysz (Pisz)

Prezydium Rady Parafialnej:

 • ks. Marcin Pysz – Prezes Rady Parafialnej
 • Ewa Olchowy – Wiceprezes Rady Parafialnej, Kurator
 • Joanna Jarząbek – Sekretarz
 • Krystyna Redzko – Skarbnik

Przedstawiciele parafii do Synodu Diecezjalnego:

 • Dariusz Vogel (Wejsuny)
 • ks. Marcin Pysz (Pisz)

Parafialana Komisja Rewizyjna:

 • Karina Jabłońska (Kwik)
 • Monika Kowalczyk (Wejsuny)
 • Władysław Preneta (Pisz)

Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie parafii

Siódmego marca 2009 r. otworzono Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. W tym samym roku powołano Stację Diakonijną w Piszu. Natomiast w 2010 r. powstał miesięcznik „Piski Ewangelik”, który wychodzi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W 2010 r. utworzono także Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, które ma na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji.

Zobacz też

Diecezja mazurska
Parafia w Piszu