Parafia pw. św. Dominika Savio w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Dominika Savio w Ostródzie

Siedziba Ostróda
Adres ul. Dominika Savio 1, 14-100 Ostróda
Data powołania 25.03.1981 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolickie
Archidiecezja warmińska
Dekanat Ostróda I (Wschód)
kościół św. Dominika Savio w Ostródzie
Wspomnienie liturgiczne 9 marca, 5 maja
www.salezjanie.pl

Parafia pw. św. Dominika Savio w Ostródzie – parafia rzymskokatolicka położona w województwie warmińsko-mazurskim, należąca do archidiecezji warmińskiej, i dekanatu Ostróda I (Wschód). Proboszczem parafii jest ks. mgr Piotr Boryczka SDB.

Historia parafii

Parafia pw. św. Dominika Savio jest stosunkowo młodą parafią rzymskokatolicką. Funkcje kościoła parafialnego pełni kościół św. Dominika Savio w Ostródzie.

Pierwotnie w miejscu dzisiejszego kościoła parafialnego stał kościół wybudowany prawdopodobnie w wieku XIV. Wiadomo, że wykonano go z cegły czerwonej. Obiekt utrzymano w stylu wczesnego gotyku. Do 1525 r. odprawiane tu były nabożeństwa dla polskich wiernych (katolików), przez co świątynię częstokroć określano mianem polskiego kościoła. 6 grudnia był obchodzony bardzo uroczyście, co mogłoby sugerować, że funkcjonująca w tym czasie parafia miała patronat św. Mikołaja, jednakże nie ma potwierdzenia tej teorii w źródłach. Nie jest wiadome pod jakim patronatem poświęcono parafię.

Sekularyzacja Prus miała daleko idące konsekwencje dla polskich wiernych. W 1536 r. zakazano odprawiania mszy w języku polskim, a świątynia za sprawą księcia Albrechta przeszła w posiadanie ewangelików. Ponadto Albrecht samowolnie mianował siebie patronem miejscowego kościoła.

Na przestrzeni lat świątynia doznała wielu zniszczeń, a w roku 1788 spłonęła. Prace nad odbudową kościoła przeciągały się aż do XIX w.

W okresie od 1835 r. do 1848 r. w kościele działał Gustaw Gizewiusz. Mimo, iż był duchownym protestanckim był zwolennikiem obrony języka polskiego na terenie Mazur.

Pod koniec II wojny światowej świątynię po raz kolejny strawił ogień. Przez krótki czas msze odprawiano w gruzach, jednakże nie trwało to długo, jedynie kilka miesięcy. W kolejnych latach ruiny świątyni uległy dalszym zniszczeniom. Kościół znajdował się w takim stanie do lat 80. XX w.

Na początku maja 1980 r. wydano zezwolenie na odbudowę zabytkowego kościoła. 25 marca 1981 r. powołano do życia nową parafię rzymskokatolicką pod patronatem św. Dominika Savio. Z parafią są związani salezjanie, którzy działali m.in. na rzecz odbudowy kościoła. Od lat 50. XX w. kościół jest siedzibą parafii.

Duchowni parafii

proboszcz: ks. mgr Piotr Boryczka SDB

Zobacz też

Kościół św. Dominika Savio w Ostródzie, pl.wikipedia.org[14.08.2014]
pl.wikipedia.org[14.08.2014]

Bibliografia

Kozłowski J. B., Spacer po dawnej Ostródzie, Dąbrówno 2004.
Müller J., Dzieje Ostródy, Ostróda 2010.
2010. Rok wielkich rocznic miast i wsi powiatu ostródzkiego, red. J. Dąbrowski, Olsztyn 2010.
Archidiecezja warmińska: Ostróda: Parafia św. Dominika Savio[14.08.2014]
salezjanie.pl[14.08.2014]

deon.pl [14.08.2014]