Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach

Siedziba Bartoszyce
Adres ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce
Data powołania 29.08.1974 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolickie
Archidiecezja warmińska
Dekanat Bartoszyce
Kościół (budynek) św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach

Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach – rzymskokatolicka parafia położona w województwie warmińsko-mazurskim, należy do archidiecezji warmińskiej i dekanatu Bartoszyce. Proboszczem parafii jest ks. kan. dr Artur Oględzki.

Historia parafii

Pierwsza lokacja miasta, które dziś znamy pod nazwą Bartoszyce pochodzi z 1326 r. Miastu nadano wówczas nazwę Rosenthal (dolina róży). Luter z Brunszwiku (wielki mistrz zakonu krzyżackiego) dokonał kolejnej lokacji, co miało miejsce 17 lutego 1332 r. Zmieniono wówczas nazwę miejscowości na Bartenstein.

Kościół świętego Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach jest kościołem parafialnym parafii rzymskokatolickiej pod tym samym wezwaniem.

Kościół ten jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych zachowanych po dzień dzisiejszy. Ponadto budowla ta uchodzi za przykład największego budynku średniowiecznego powstałego z rąk Krzyżaków na terenie pojezierza oraz pomorza. Pierwsza świątynia, którą wybudowano w miejscu obecnego kościoła należała do Prusów. Powstania wzniecane przez ten pogański lud doprowadziły do całkowitego zniszczenia obiektu. W 1274 r. wojska zakonu krzyżackiego zdobyły osadę pruską. Przystąpiono wówczas do lokowania miasta. Kościół wybudowano prawdopodobnie w tym samym okresie, kiedy utworzono miasto, a więc ok. 1332 r.

Świątynia posiada konstrukcję trójnawową. Nawa środkowa kościoła znacznie przewyższa nawy boczne obiektu. Kościół wybudowano w stylu gotyckim. Budynek kilka razy poddawano przebudowie, dzięki czemu świątynia zyskała m.in. kaplice. Pierwsza wieża kościelna, była znacznie wyższa od dzisiejszej. Ponadto w kościele znajdują się dwa zabytkowe dzwony pochodzące z XIV i XV w.

Kościół ma rzadko spotykane sklepienie czterogwiaździste w każdym przęśle.

Obiekt posiadał pierwotnie na wyposażeniu liczne ołtarze pochodzące z XV w. Kościół znacznie zubożał w konsekwencji szerzącej się na tym terenie reformacji.

W 1525 r. Bartoszyce weszły w skład Prus Książęcych, a miejscowy kościół przejęli protestanci.

W wyniku działań toczonych w ramach II wojny światowej świątynia dotkliwie ucierpiała. Prace budowlane, które miały na celu odbudowę obiektu trwały do 1959 r. Po zakończeniu odbudowy kościół poświęcono 25 października tego samego roku.

26 sierpnia 1974 r. utworzona została parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach. Przed tą datą świątynia była kościołem rektoralnym. Utworzeniem parafii zajął się biskup Józef Drzazga.

Po powołaniu do życia nowej parafii zajęto się pracami mającymi na celu przywrócenie dawnego wyglądu kościoła. Obecny wystrój świątyni utrzymano w stylu późnorenesansowym. Należy podkreślić, że na terenie Warmii jest on niezwykle rzadko spotykany.

Duchowni parafii

Zobacz też

Bartoszyce, pl.wikipedia.org[19.08.2014]

Bibliografia

Petraszko M., Wakar A., Dzieje Bartoszyc. Historia miasta do 1945 roku, [w:] Bartoszyce. Z dziejów miasta i okolic, red. A. Wakar, Olsztyn 1987.
Archidiecezja warmińska[19.08.2014]
Fara Bartoszyce[19.08.2014]
Kościół Farny: Bartoszyce, mojemazury.pl[19.08.2014]
Kościół pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, pl.wikipedia.org[19.08.2014]
Bartoszyce, deon.pl[19.08.2014]