Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku

Źródło: www.nowemiasto.com.pl
Siedziba Kurzętnik
Adres ul. Kościelna 3, 13-733
Data powołania ok. 1291 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolickie
Diecezja toruńska
Dekanat Kurzętnik
kościół (budynek) św. Marii Magdaleny w Kurzętniku
Wspomnienie liturgiczne 22 lipca

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku – rzymskokatolicka parafia położona w województwie warmińsko-mazurskim, w diecezji toruńskiej i dekanacie Kurzętnik. Proboszczem parafii jest ks. Zdzisław Szymański.

Historia miejscowości i parafii

Kurzętnik został założony ok. 1291 r. Miejscowość ta występuje w źródłach historycznych pod kilkoma nazwami. Najczęściej pojawiające się to: Kurzantnyk; Chornichium; Kuwernik; Kiwernick; Kawrneck; Kurnyk; Kuernik; Kurnik; Kuyringk oraz Cuvernick. W XVII w. pojawia się współczesna nazwa, tj. Kurzętnik.

Wielce prawdopodobne jest, że w tym samym czasie z inicjatywy kapituły chełmińskiej powołano miejscową parafię. Tamtejszy biskup – Werner – ofiarował w użytkowanie ziemię na rzecz kapituły chełmińskiej w pobliżu dzisiejszego Kurzętnika.

Dzięki misjom parafialnym, jakie miały miejsce w parafii św. Marii Magdaleny w Kurzętniku w roku 1994 oraz 1998, utworzono kilka organizacji religijnych, jak stowarzyszenie pod nazwą "Róże Żywego Różańca".

Kościół parafialny

Ok. roku 1300 dla potrzeb parafii rzymskokatolickiej wzniesiono kościół. Wojny toczone przeciw Krzyżakom w latach 1411–1414 oraz w 1454 r. przyniosły świątyni wiele zniszczeń. Podobnie stało się podczas wojny ze Szwecją w 1659 r. W konsekwencji kościół kilkakrotnie odbudowywano oraz przebudowywano w wieku XVI oraz w roku 1784 oraz 1892.

Kościół św. Marii Magdaleny w Kurzętniku powstał w stylu gotyckim. Nie jest to obiekt dużych rozmiarów. Budowla posiada konstrukcję jednonawową. Materiałem budowlanym był kamień polny oraz cegła. Kościół posiada charakterystyczne skarpy. Strop wnętrza obiektu wykonano z drewna, opiera się on o pary 4 filarów, także drewnianych. Kościół posiada liczne malowidła, jeden z nich prezentuje scenę koronacji Najświętszej Maryi Panny. Ponadto na wyposażeniu jest wiele zabytków barokowych, jak np.: ołtarz główny oraz ołtarze boczne, ambonę, monstrancję, krucyfiks procesyjny, krucyfiks pogrzebowy, figurę Chrystusa.

W kościele św. Marii Magdaleny znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca proboszcza parafii – ks. Józefa Borzyskowskiego. Zginął on podczas II wojny światowej w obozie Dachau (16 września 1942 r.).

Duchowni parafii

Bibliografia

torun.opoka.org.pl[13.08.2014]
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Kurzętniu, warminsko-mazurskie.regiopedia.pl[13.08.2014]
deon.pl[13.08.2014]
Kurzętnik, ciekawemazury[13.08.2014]