Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Leginach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Leginach

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Leginach. Fot.  Ludwig Schneider. Źródło: Wikimedia Commons
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Leginach. Fot. Ludwig Schneider. Źródło: Wikimedia Commons
Siedziba Leginy
Adres Leginy 63, 11-440 Reszel
Data powołania 1825 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Reszel
Kościół Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Leginach

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Leginach — rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Reszel należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się w Leginach. Od 1992 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Sebastian Haras.

Kapliczka w Leginach.
Fot. Mieczysław Kalski

Historia parafii

Miejscowość powstała w 1359 roku, jednak w dokumentach lokacyjnych nie ma wzmianki o kościele. Zachowały się informacje, że w XIV wieku została wybudowana świątynia, którą zniszczono w trakcie wojen napoleońskich.

Obecnie istniejącą świątynię z cegły i kamienia ukończono 5 maja 1824 roku. Biskup Józef Hohenzollern konsekrował ją 4 września 1825 roku. Kościół budował mistrz murarski Zadroziński z Reszla. Wieżę dobudowano w XX wieku. Są w niej trzy dzwony ufundowane w 1921 roku. Ołtarz główny pochodzi z roku 1745 i znajdują się w nim obrazy św. Magdaleny i św. Anny Samotrzeciej. W świątyni znajduje się jeszcze zabytkowa ambona z Mojżeszem na daszku i rokokowa chrzcielnica. Na posadzce są także dwie płyty nagrobne, w tym kapitana reszelskiego von Oelnitza z roku 1665. W wyposażeniu świątyni znalazła się puszka z napisem "DOM comites Załuscy in emigratione Anno 1833 offerunt". Jest to pamiątka po internowanych na terenie Prus uczestnikach powstania styczniowego.

Do parafii należą Witryny, Plenowo, Łężany, Leginy, Wola, Samławki. Wspólnota liczy około 960 wiernych. Parafii podlegają kaplice filialne w Łężanach, Witrynach i Samławkach.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Filie parafii

  • kaplica filialna pw. św. Jana Chrzciciela w Łężanach
  • kaplica filialna pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witrynach
  • kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Samławkach

Grupy działające na terenie parafii

  • Schola
  • Koło Żywego Różańca
  • Ministranci

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Leginach

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999.
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.
Gościnna plebania, "Posłaniec Warmiński" [28.10.2014]