Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Momajnach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Momajnach

Kościół parafialny.Fot.: © Mieczysław Wieliczko
Kościół parafialny.
Fot.: © Mieczysław Wieliczko
Siedziba Skandawa
Adres Skandawa 1 A, 11-410 Barciany
Data powołania XIV w.; 8 IV 1972 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Kętrzyn II - północy wschód
Kościół Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Momajnach

Parafia pw. św. Piotra Apostoła w Momajnach — rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Kętrzyn II - północy wschód należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się w Momajnach. Obecnie (2014 r.) proboszczem parafii jest ks. mgr Andrzej Golon.

Historia parafii

Kościół parafialny pw. Świętego Piotra w Momajnach został wymieniony w źródłach bardzo wcześnie w porównaniu z innymi kościołami w okolicy. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1373, natomiast już w kolejnym dokumencie z 1383 roku wspomina się proboszcza tej świątyni. Przed reformacją parafia w Momajnach należała do archiprezbiteratu w Sępopolu. Od czasu reformacji w 1525 roku wraz z ogłoszeniem luteranizmu wyznaniem państwowym, jak wszystkie świątynie Prus Książęcych kościół stał się ewangelicki (aż do końca II wojny światowej).

Do dzisiejszych czasów budowla nie zachowała się w swym pierwotnym wyglądzie, ponieważ w swej historii była kilkakrotnie przebudowywana. Największa przebudowa miała miejsce po wielkim pożarze kościoła 8 grudnia 1811 roku. Wówczas przez kilka lat nie prowadzono prac z racji wojen napoleońskich i dopiero w latach 1818–1820 odbudowano spaloną konstrukcję.

Parafię ponownie erygowano w 1972 roku. Wspólnota liczy około 970 wiernych. Na jej terenie odbywają się również msze wyjazdowe w miejscowości Frączkowo. Proboszcz Andrzej Golon obejmuje opieką duszpasterską również parafię pw. św. Wojciecha w Skandawie.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Grupy działające na terenie parafii

  • Koło Żywego Różańca
  • Ministranci

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.
Plan odnowy miejscowości Momajny 2011-2017, bip.warmia.mazury.pl] [15.11.2014]