Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Farynach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Farynach

Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Farynach, fot. Mieczysław Kalski
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Farynach, fot. Mieczysław Kalski
Siedziba Faryny
Adres Faryny 56, 12-114 Rozogi
Data powołania 1 listopada 1982 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Rozogi
Kościół Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Farynach

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Farynach — rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Rozogi należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się w Farynach. Od 2013 r. proboszczem parafii jest ks. mgr Krzysztof Ciołek.

Kościół w Farynach, fot. Mieczysław Kalski

Historia parafii

Faryny to wieś w dawnych Prusach Wschodnich, na granicy z Kurpiami, zamieszkiwana niegdyś przez ludność mazurską wyznania głównie ewangelickiego. Pod koniec XIX wieku w miejscowościach położonych na terenie tej parafii istniała praktyka dwuwyznaniowości w jednej rodzinie. Oznaczało to, że synowie byli chrzczeni w Kościele ewangelicko-augsburskim w Rozogach, córki zaś w kościele baptystów w Świętajnie. Baptyści dopuszczali bowiem kobiety do posługi lektorskiej i kantorskiej.

Przed wojną w samych Farynach była tylko jedna rodzina katolicka. Po II wojnie światowej większość starych mieszkańców wyjechała do Niemiec, a w okolicy osiedliła się napływająca ludność katolicka, zwłaszcza z ziemi kurpiowskiej. Zaistniała potrzeba znalezienia miejsca modlitwy dla katolików. Struktura społeczeństwa pod względem wyznaniowym była skomplikowana. Ludność mazurska była wyznania ewangelickiego, swój zbór mieli w Rozogach. Polacy na niedzielną mszę udawali się do Pup (Spychowa), gdzie znajdowała się kaplica. Najbliższy kościół parafialny mieścił się w odległym o 20 kilometrów Klonie, ale Kurpie z Faryn śluby brali aż w Myszyńcu.

W 1957 roku ewangelik Wilhelm Siwy darował wsi swoją drewnianą chatę i posiadłość, bo sam uzyskał pozwolenie od władz na wyjazd na stałe do Republiki Federalnej Niemiec. Po przystosowaniu chaty dla potrzeb religijnych odbywały się tu nabożeństwa katolickie. Budynek do dzisiaj jest kościołem parafialnym, ma status zabytku. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z 1886 roku przywieziony z Jasnej Góry przed plebiscytem w roku 1920. 26 października 1957 roku poświęcono kaplicę, a ks. Jan Kipiel został duszpasterzem.

19 października 1982 roku utworzono parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski, a pierwszym proboszczem został ks. Jan Suwała. Do parafii oprócz kościółka w Farynach należy kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Długim Borku i kaplice w Kowaliku i Spalinach. Obecnie parafia liczy 1125 wiernych.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Filie parafii

  • kościół filialny pw. Miłosierdzia Bożego w Długim Borku
  • kaplica filialna w Kowaliku
  • kaplica filialna w Spalinach

Grupy działające na terenie parafii

  • Schola
  • Bielanki
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
  • Koło Żywego Różańca
  • Służba Liturgiczna

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006
To było dzieło Boga, "Posłaniec Warmiński"] [15.10.2014]