Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańcowej w Pasymiu, fot. Mieczysław Kalski
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańcowej w Pasymiu, fot. Mieczysław Kalski
Siedziba Pasym
Adres ul. Ks. Barczewskiego 2, 12-130 Pasym
Data powołania 24 lutego 1901 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Pasym
Kościół Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu — rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Pasym należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się przy ul. Barczewskiego w Pasymiu. Od 1987 r. proboszczem parafii jest ks. kan. mgr Józef Grażul.

Wnętrze kościoła w Pasymiu, fot. Mieczysław Kalski
Wnętrze kościoła w Pasymiu, fot. Mieczysław Kalski

Historia parafii

Początki Pasymia złączone są ściśle z historią wsi kościelnej Henrykowo lokowanej w 1336 roku na miejscu pruskiego osadnictwa. Wieś miała stanowić ośrodek, z którego zamierzano prowadzić dalszą kolonizację. Wkrótce zbudowano w Henrykowie drewniany kościółek, wieś otoczono murami obronnymi, zbudowano zamek. Przed 1369 rokiem Krzyżacy zajęli Henrykowo, które na mocy porozumienia z 1254 roku należało do biskupów warmińskich. Spór rozstrzygnął w 1374 roku sąd papieski w Rzymie na korzyść zakonu. W 1384 roku wielki mistrz Konrad von Rothenstein podniósł Henrykowo do rangi miasta, nadając nazwę Passenheim (obecny Pasym).

Kościół parafialny pw. Świętej Barbary istniał w Pasymiu już od 1381 roku. Pod koniec XV wieku wybudowano nową, obecnie istniejącą gotycką świątynię, która z czasem była wielokrotnie przebudowywana. Od czasów reformacji po dziś dzień pozostaje ona w posiadaniu wspólnoty ewangelickiej.

Kiedy w XVII wieku liczba katolików na ziemi mazurskiej się zwiększyła, w recesie z wizytacji kościelnej w Pasymiu w 1667 roku zapisano ustęp traktujący o stosunkach między ewangelikami a katolikami: katolicy, włączeni do tutejszej parafii, pilnie uczęszczający do kościoła, aby wysłuchać Słowa Bożego, ich krewni, jak i inni odpowiednio odnoszący się do kościoła, mogą zostać pogrzebani na cmentarzu wraz z temperatis ceremonii, tzn. zgodnie ze stosownym obrządkiem.

Z chwilą napływu ludności katolickiej z Warmii do Pasymia i okolicznych wsi w latach pięćdziesiątych XIX wieku rozpoczęły się starania o założenie nowej parafii rzymskokatolickiej. W tym czasie katolicy z Pasymia uczęszczali na nabożeństwa do Purdy. Od 1851 roku biskup warmiński Abrozjusz Goritz polecił proboszczowi w Purdzie odprawiać co czternaście dni nabożeństwo katolickie w Pasymiu. Msze odbywały się przez blisko dwadzieścia pięć lat w kościele ewangelickim. W 1868 roku utworzono w Pasymiu placówkę rzymskokatolicką, a w 1870 roku stałe duszpasterstwo.

Budowę rzymskokatolickiego kościoła rozpoczęto 17 września 1873 roku. Cegłę na jego wzniesienie dostarczył bezpłatnie właściciel cegielni w Słoneczniku Langermann — ewangelik. Kamienie na fundamenty przekazali bezpłatnie gospodarze obu wyznań z Pasymia i okolicy. Langermann ofiarował również parafii katolickiej parcelę na założenie cmentarza. 22 czerwca 1884 roku biskup warmiński ksiądz Philipp Krementz, późniejszy kardynał w Kolonii. poświęcił nowo wybudowany kościół ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańcowej. Prawa parafialne otrzymał Pasym 24 lutego 1901 roku. Parafia liczyła wówczas 2000 wiernych i była największa w całym dekanacie mazurskim.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006
Parafia Ewangelicko - Augsburska (Luterańska) w Pasymiu] [18.10.2014]
Pasym, pl.wikipedia.org [18.10.2014]