Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach

Paluzy Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Paluzach, autor: S.Czachorowski, źródło: Wikimedia Commons
Paluzy Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Paluzach, autor: S.Czachorowski, źródło: Wikimedia Commons
Siedziba Grzęda
Adres Grzęda, 11-230 Bisztynek
Data powołania 20 czerwca 1409 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Reszel
Kościół Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Paluzach

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach — rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Reszel należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się w Paluzach. Obecnie (2014 r.) proboszczem parafii jest ks. mgr Wojciech Puszcz.

Paluzy. Warmińska kapliczka w części zachodniej wsi, przy drodze na Michałowo. Autor: S. Czachorowski, źródło: Wikimedia Commons [22.10.2014]

Paluzy. Kapliczka w środku wsi, przy sklepie, przed drogą do kościoła. Autor: S. Czachorowski, źródło: Wikimedia Commons [22.10.2014]

Historia parafii

Akt lokacyjny wsi 10 marca 1345 wystawili prepozyt Jan z kapituły warmińskiej i warmiński wójt krajowy Henryk von Luter. Zasadźca miał do obsadzenia 66 włók czynszowych na prawie chełmińskim, a na całość wsi składało się jeszcze 8 włók sołeckich i 6 włók na uposażenie parafii.

Kościół w Paluzach pw. Najświętszej Marii Panny istniał już w 1355 roku. Konsekrował go 20 czerwca 1409 biskup warmiński Henryk Vogelsang ku czci św. Krzyża, Matki Boskiej, św. Katarzyny i Wszystkich Świętych. Jest to budowla gotycka, orientowana, murowana z cegły na podmurowaniu z kamieni polnych, salowa na rzucie prostokąta, z zakrystią od północy zamienioną na kaplicę chrzcielną, kruchtą od południa oraz kwadratową wieżą od zachodu. W 1890 korpus przedłużono ku wschodowi o jedną oś okienną oraz dobudowano prezbiterium z zakrystiami. W nawie i kruchtach stropy drewniane, przy czym strop w kruchcie ozdobiony jest polichromią zapewne z 1698 roku. Po rozbudowie kościoła w 1890 roku kościół ponownie konsekrował biskup biskup Andrzej Thiel ku czci Matki Boskiej i św. Walentego w roku 1896.

Proboszcz parafii Wojciech Puszcz obejmuje opieką duszpasterską również parafię pw. św. Mikołaja w Grzędzie.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Paluzach
Sługa Boży Ksiądz Johannes Marquardt. Zastrzelony i pochowany w Paluzach.

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006
bisztynek24.pl, Paluzy. Wieś na granicy Warmii] [22.10.2014]
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach, pl.wikipedia.org [22.10.2014]