Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie

Siedziba Ostróda
Adres ul. Czarnieckiego 3, 14-100 Ostróda
Data powołania 10 lutego 1860 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Ostróda II - zachód
Kościół Kościół pw. pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie – rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Ostróda II – zachód należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się w Ostródzie. Od 1995 r. proboszczem parafii jest ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki.

Historia parafii

Pierwszą świątynią parafialną w Ostródzie był gotycki kościół na Starym Mieście — obecnie pw. Świętego Dominika Savio, jednak w czasie reformacji w Prusach Książęcych stał się świątynią ewangelicką. Od 1834 roku nabożeństwa dla katolików — głównie żołnierzy były odprawiane dwa razy do roku. Stałym duszpasterzem został z ramienia diecezji chełmińskiej ks. Szczepan Keller. Początkowo nie było stałej kaplicy, a od następnego roku nabożeństwa odprawiano w zamku. Budowę kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęto w 1856 roku, według projektu niemieckiego architekta Vincenza Statza. Fundusze uzyskano z Towarzystwa śś. Bonifacego i Wojciecha, wspierającego katolicką diasporę, ponieważ jednak okazały się one niewystarczające, realizacja projektu nastąpiła w zredukowanej formie, między innymi bez wieży.

Poświęcenie nowo wybudowanej świątyni odbyło się 20 grudnia 1875 roku. 10 lutego 1860 roku erygowano parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Teofil Gierszewski. Od końca XIX wieku działały przy niej liczne bractwa i stowarzyszenia. Rozbudowa kościoła do obecnej postaci nastąpiła w latach 1910–1913 według projektu Fritza Heitmanna z Królewca. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie. 18-głosowe organy wykonane przez firmę Gobel, d. Terletzki z Królewca pochodzą z 1892 roku. Witraże wykonała w latach 1913–1915 głównie firma Joseph Schneider z Ratyzbony. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest powstała w końcu XIV wieku rzeźba Pieta, gotycka drewniana figura o niezwykłej ekspresji, która około 1914 roku została przeniesiona z Gietrzwałdu. Konsekracji kościoła dokonał 1 czerwca 1923 roku biskup Augustyn Bludau. W roku 1924 parafię włączono do diecezji warmińskiej. W latach 1928–1941 istniała przy kościele szkoła katolicka.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Domy zgromadzeń zakonnych na terenie parafii

Dom Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Grupy działające na terenie parafii

  • Wspólnota oazowa Ruchu Światło-Życie
  • Terezjańskie Apostolstwo Ufności (TAU)
  • Droga Neokatechumenalna
  • Służba Liturgiczna

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie, pl.wikipedia.org [26.10.2014]
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie, pl.wikipedia.org [26.10.2014]