Parafia pw. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie

Kościół parafialny.Fot.: © Mieczysław Wieliczko
Kościół parafialny.
Fot.: © Mieczysław Wieliczko
Siedziba Wielkie Wierzno
Adres Wielkie Wierzno ul. Chruściela 43, 14-526 Płoskinia
Data powołania schyłek XIII w.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Frombork
kościół Kościół pw. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie
archwarmia.pl

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie – parafia rzymskokatolicka przynależącą do archidiecezji warmińskiej, dekanatu Frombork. Leży w powiecie braniewskim, w woj. warmińsko-mazurskim. Proboszczem parafii jest ks. mgr Radosław Gołębiewski.

Historia miejscowości

Wielkie Wierzno to wieś założona w 1297 r. z inicjatywy Henryka Fleminga piastującego wówczas godność biskupa warmińskiego. Miejscowość ta zamieszkiwana była od wielu lat przez 3 duże rody.

Wieś nazywana jest częstokroć Wioską Rodzinną przez wzgląd na różnego rodzaju atrakcje przeznaczone dla całych rodzin. Ponadto uchodzi za tzw. Miejsce z Duszą. W Wielkim Wierznie znajduje się wiele cennych obiektów, takich jak: kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z XVI w., pomniki przyrody, Muzeum Rzeczy Ruchomych. W miejscu, gdzie aktualnie znajduje się Świetlica Wiejska (od 1996 r.) pierwotnie funkcjonowała Szkoła Podstawowa, którą założono w 1947 r.

Kościół

Pierwszy kościół, który istniał w miejscu obecnego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie, jest datowany na XIII w. Wzmianki o nim można odnaleźć już w dokumencie lokacyjnym miejscowości z 1297 r. Najprawdopodobniej został pobudowany z drewna. Pierwszym proboszczem ówczesnej parafii był Humboldt, który sprawował swój urząd przez 10 lat od roku 1304. Dzisiejszy kościół pochodzi z XVI w. Jakub Bartsch piastujący stanowisko burmistrza Braniewa ufundował wybudowaną w 1597 r. wschodnią część obiektu sakralnego. Na przestrzeni XVII i XVIII wieku prace mające na celu rozbudowanie kościoła postępowały. W pierwszej poł. XIX w. powstała wieża przykościelna. W tym samym czasie odrestaurowano cały budynek w duchu późnego klasycyzmu.

Cały budynek kościelny jest otynkowany i murowany. Wybudowano go w układzie wschód-zachód, tj. kościół orientowany. Dzwonnica znajduje się od strony zachodniej. Inne elementy, takie jak zakrystia czy kruchta stanowią boczne przybudówki kościoła. Okna są półkoliste.

Ołtarz główny kościoła pochodzi z 1771 r. (styl neobarokowy). Na ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który namalowano w 1701 r. Rzeźby, które znajdują się w kościele pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. Przedstawiają one postaci świętych, tj. św. Ignacego Loyoli oraz św. Jana Nepomucena kolejno z prawej i lewej strony. Ambona i ołtarz boczny datowane są na okres późniejszy (II poł. XIX w.). Krucyfiks w stylu barokowym powstał w 1700 r.

Duchowni parafii

ks. mgr. Radosław Gołębiewski - proboszcz parafii

Zobacz też

miejscazDusza.pl[04.08.2014].
polskaniezwykla.pl, warmińsko-mazurskie[04.08.2014].

Bibliografia

pl.wikipedia.org, Parafia Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie[04.08.2014].
[04.08.2014].
miejscazdusza.pl, Wielkie Wierzno[04.08.2014].