Paweł Trzciński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Paweł Trzciński

Data i miejsce urodzenia 1915 r.
Trzcianie
Data śmierci nieznana

Paweł Trzciński (ur. 9 czerwca 1915 r. w Trzcianie, data i miejsce śmierci nieznane) – nauczyciel szkół polskich na Warmii. Kierownik szkoły polskiej w Giławach.

Życiorys

Urodził się w powiecie sztumskim jako syn Józefa i Klementyny. W rodzinie kultywowano tradycje polskie. Po wybuchu II wojny światowej przebywał w Lipce (powiat złotowski). W 1940 r. został wcielony do wojska niemieckiego i skierowany do Francji. Po aresztowaniu w Paryżu został osadzony w więzieniu w Fresnes, a następnie w Berlinie. Został oskarżony o zdradę państwa niemieckiego i skazany na więzienie. W 1943 r. skierowano go do kompanii karnej na terenie Włoch i Jugosławii. Po kapitulacji Niemiec wrócił do Polski.

Szkoła i wykształcenie

Ukończył niemiecką szkołę ludową. W latach 1929–1934 uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Rogoźnie Wielkopolskim. Rok później zdał drugi egzamin pedagogiczny i zdobył kwalifikacje do pracy w szkole powszechnej.

Praca

Praktykę pedagogiczną odbywał w szkole w Kościerzynie. W styczniu 1936 r. został powołany do pracy w oświacie polskiej w Niemczech. Na Warmii pracował kolejno w Katolickiej Szkole Polskiej w Nowej Kaletce i Katolickiej Szkole Polskiej w Giławach. Po wojnie był kierownikiem szkoły podstawowej w Głomsku oraz dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złotowie. W 1975 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był członkiem Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech i Związku Nauczycieli Polskich. Z jego inicjatywy powstał Uniwersytet Ludowy w Głomsku. Udzielał się politycznie, był członkiem PZPR.

Odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.

glomsk.toowo.pl [14.04.2014]