Piotr Himmelreich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Piotr Himmelreich

Data i miejsce urodzenia ok. 1530 r.
Królewiec
Data i miejsce śmierci 1582 r.
Elbląg
Zawód historyk, rektor

Piotr Himmelreich (ur. ok. 1530 r. w Królewcu, zm. 1582 r. w Elblągu) – historyk, rektor Gimnazjum Elbląskiego (Elbinger Gymnasium), rajca miejski, poeta.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

W 1544 roku Himmelreich rozpoczął studia na Albertynie, które kontynuował później we Frankfurcie nad Odrą, w Lipsku, Wittenberdze i Rostocku.

Działalność kulturalna, naukowa i polityczna

W 1563 roku został nominowany subinspektorem alumnów książęcych na Uniwersytecie w Królewcu. W tym samym roku wydał drukiem łacińską elegię dedykowaną Stanisławowi Rajskiemu, staroście olickiemu, pt. Elegia in salutiferam domini nostri Jesu Christi nativitatem. We wrześniu 1564 roku objął stanowisko rektora Gimnazjum Elbląskiego, jednak po siedmiu miesiącach przejął funkcję notariusza rady miejskiej, co nakładało na niego również obowiązek reprezentowania Elbląga na dworze królewskim.

W 1566 roku został sekretarzem rady miejskiej. W tym samym roku występował w imieniu Elbląga wraz z rajcą Walentym Bodeckerem na zjeździe hanzeatów w Lubece. Rok później poślubił córkę burmistrza elbląskiego Annę Greef. W tym okresie był przeciwnikiem idei ściślejszej unii Elbląga z Polską, za co spadła na niego fala krytyki. Napięcie i niezdrowa atmosfera powstała wówczas wokół Himmelreicha bez wątpienia zadecydowała o jego rezygnacji ze stanowiska sekretarza rady miejskiej. W roku 1572 powrócił na stanowisko rektora. Po czterech latach został wójtem, a w 1579 roku rajcą miejskim.

Himmelreich napisał opublikowany w 1581 roku w Strasburgu łaciński utwór na cześć Stefana Batorego pt. Aristaeus sive Poloniae in regiam suam Elbingam adventu 1577. Opracował kronikę dziejów Elbląga za lata 1240–1507. Jako sekretarz rady miasta miał dostęp do najstarszych ksiąg miejskich Elbląga, z czego skwapliwie korzystał. Owocem sporządzanych notatek i wypisów była kronika miasta obejmująca wyżej wymienione lata. Niestety rękopis Himmelreicha zaginął. Jednak Wilhelm Rupson, autor kolejnej pracy poświęconej dziejom miasta, zdołał ją jeszcze wielokrotnie zacytować, co wskazuje, że około 1700 roku jakaś wersja pracy elbląskiego historyka nadal pozostawała w obiegu. Na podstawie cytatów zamieszczonych u Rupsona Max P. Toeppen zrekonstruoował kronikę Himmelreicha, publikując ją w roku 1881[1].

Przypisy

  1. Zob. Peter Himmelreich, Elbinger Chronik, [w:] Die preussischen Geschichtsschreiber des XVI und XVII Jahrhunderts, B. IV, Hg. M.P. Toeppen, Leipzig 1881

Bibliografia

Malecki Jan, Himmelreich Piotr [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. IX, s. 518-519.
Oracki Tadeusz,Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej. Od połowy XV do końca XVIII wieku, t. I, Olsztyn 1984.