Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Godło PUTW, źródło: strona uniwersytetu [21.06.2014]
Godło PUTW, źródło: strona uniwersytetu [21.06.2014]
Data założenia: 2012 rok
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 16

Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku – placówka edukacyjna dla osób starszych prowadzona pod patronatem honorowym Burmistrza Pisza.

Historia

Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku (PUTW) został utworzony w oparciu o statut Piskiego Domu Kultury jako forma kształcenia i rozwoju osób dorosłych. Działa od 2012 roku. PUTW wypełnia zadania w zakresie organizowania różnorodnych form ustawicznego kształcenia – aktywizacji intelektualnej i fizycznej osób starszych (emerytów i rencistów oraz osoby długotrwale bezrobotnych). Patronat honorowy nad PUTW sprawuje Burmistrz Pisza.

Cele działalności

Celem działalności PUTW jest aktywizacja ludzi starszych, ich samorealizacja, a także wykorzystanie potencjału osób starszych, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego na lokalnym rynku pracy.

Władze

PUTW kieruje dyrektor Piskiego Domu Kultury przy współpracy z dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu. Ten ostatni w myśl porozumienia z dyrektorem PUTW sprawuje funkcję wicedyrektora PUTW i jest odpowiedzialny za działalność dydaktyczną PUTW.

Skład Rady Programowej:

 • Rektor PUTW – dr Aneta Karwowska
 • Dyrektor – Marek Piotrowski
 • Wicedyrektor – Agnieszka Tańcula
 • Koordynator – Milena Podsiad
 • Członek – dr Waldemar Brenda
 • Członek – Stanisław Malinowski

Formy kształcenia

Formy kształcenia są prowadzone w postaci:

 • wykładów, seminariów i konferencji
 • lektoratów języków obcych
 • sekcji i kół zainteresowań
 • warsztatów artystycznych
 • zajęć ruchowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych z elementami samoobrony
 • kursów, szkoleń i poradnictwa

Baza lokalowa

Obsługę lokalowo-techniczną w postaci pomieszczeń i sprzętu informatyczno-audiowizualnego zapewnia dyrektor Piskiego Domu Kultury wraz z dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Słuchacze

W lutym 2012 r. słuchaczami UTW było 67 osób.

Ciekawostki

Opiekę naukową nad PUTW sprawuje Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Filia w Ełku.

Bibliografia

Piski Uniwersytet Trzeciego Wieku [21.06.2014]

oswiata.sanepid.olsztyn.pl [21.06.2014]