Połączenie haseł, linki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Hasła Encyklopedii można połączyć tak, że z treści jednego hasła można przejść do treści innego hasła, tzw. link wewnętrzny. W tekście hasła można też wstawić połączenie do strony WWW z poza Encyklopedii, tzw. link zewnętrzny. W szczególności można połączyć hasła Encyklopedii Warmii i Mazur z hasłami Leksykonu Kultury Warmii i Mazur. Ze względu na integrację Encyklopedii i Leksykonu połączenie to możliwe jest za pomocą mechnizmu interwiki.

  • Link wewnętrzny

Link wstawia się wikikodami, które umożliwiają podmianę wyświetlanej nazwy oraz użycie wymaganej odmiany słów

[[Strona główna]]
[[Strona główna|Powrót do strony głównej Encyklopedii]]
[[Strona główna|na stronie głównej]]

Przykłady:
Strona główna
Powrót do strony głównej Encyklopedii
na stronie głównej

  • Link zewnętrzny

Link wstawia się wikikodami, które umożliwiają podmianę wyświetlanej nazwy oraz użycie wymaganej odmiany słów

[http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna]
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna Wikipedia]
[http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna na stronach Wikipedii]

Przykłady:
[1]
Wikipedia
na stronach Wikipedii

  • Interwiki

Link do hasła w Leksykonie Kultury Warmii i Mazur wstawia się wikikodami, które umożliwiają podmianę wyświetlanej nazwy oraz użycie wymaganej odmiany słów

[[lkwim: Mikołaj Kopernik]]
[[lkwim: Mikołaj Kopernik| Mikołaja Kopernika]]

Przykłady:
lkwim: Mikołaj Kopernik
Mikołaja Kopernika