Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Iławie

Logo stowarzyszenia
Logo stowarzyszenia
Rok założenia 1991
Siedziba ul. 1 maja 5A, 14-200 Iława
Profil działalności wsparcie osób niepełnosprawnych
Kontakt tel. 89 649 79 49, tel. kom. 505 075 931 www.psouu.ilawa.pl
KRS 0000340480


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie – stowarzyszenie działające na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym. Do podstawowych celów stowarzyszenia należy stwarzanie swoim podopiecznym warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i ich aktywizacja w życiu społecznym. Przewodniczącym stowarzyszenia jest Krzysztof Czupryński.

Uczestnicy terapii zajęciowej. Źródło: Strona internetowa stowarzyszenia [17.07.2014]

Historia

Początki działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym związane są Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W ustroju komunistycznym powołanie do życia samodzielnej organizacji zajmującej się osobami z upośledzeniem umysłowym było niemożliwe, dlatego powołano specjalną strukturę przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci o nazwie Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Iławski oddział Koła został założony 20 czerwca 1985 roku. Jako samodzielna organizacja stowarzyszenie zostało powołane do życia po zmianie ustroju politycznego w 1991 roku i przyjęło obecną nazwę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o statut, który dostępny jest na oficjalnej stronie stowarzyszenia. Statut składa się z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I - Postanowienia ogólne
 • Rozdział II - Cele i środki działania
 • Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV - Władze i organy Stowarzyszenia
 • Rozdział V - Koła - Oddziały Terenowe Stowarzyszenia
 • Rozdział VI - Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

Cele

Do celów stowarzyszenia należy:

 • reprezentowanie interesów osób z upośledzeniem umysłowym, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka
 • organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności
 • pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych (m.in. przez udostępnianie informacji, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece, itp.)
 • współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

Zarząd

 • przewodniczący zarządu - Krzysztof Czupryński
 • wiceprzewodnicząca - Alina Gęstwicka
 • sekretarz - Marian Wilkowski
 • skarbnik - Stanisława Łotoczuk
 • członek - Mariusz Gołębiowski
 • członek - Katarzyna Gorzka

Formy działalności

Działalność stowarzyszenia opiera się na realizacji celów w ramach trzech struktur:

 • Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie podopieczni stowarzyszenia biorą udział w różnorodnych formach terapii pracą, które realizowane są w pracowniach: multimedialnej, stolarskiej i umiejętności praktycznych, krawiecko-hafciarskiej, rękodzieła, ceramicznej, plastyczno-witrażowej oraz gospodarstwa domowego
 • Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego, w ramach którego podopieczni otrzymują pomoc w postaci terapii zajęciowej - grupowej i indywidualnej, uczestniczą w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej, objęci są terapią psychologiczną i logopedyczną; w okresie letnim organizowane są wyjazdy rekreacyjne i wycieczki, zajęcia z hipo- i hydroterapii, imprezy okolicznościowe
 • Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które upowszechnia i realizuje projekty nowoczesnych terapii dla osób z upośledzeniem umysłowym

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [10.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [10.10.2014]
Ogólnopolska strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym [10.10.2014]